חוק העמותות

עקרונות להסדרה חקיקתית של חוק עמותות חדש
חוק העמותות הישראלי, שנחקק בשנת 1980, שורשיו בשנותיה הראשונות של המדינה, בעת שהונחה הצעת החוק הראשונה של חוק זה על שולחן הכנסת (1954). החוק הקיים, על אף התיקונים הרבים שנעשו בו, אין בו מענה לצורכי ארגוני המגזר האזרחי במאה העשרים ואחת. חוק העמותות אינו חוק התאגדות בלבד, הוא בבואה של יחסי מדינה-חברה...
עקרונות להסדרה חקיקתית של חוק עמותות חדש
נייר עמדה זה מבקש לקדם חקיקת חוק עמותות חדש המבוסס על תפישות עולם וניסיון שנצבר בישראל ובמדינות אחרות, באשר למקומם ולתפקידם של ארגוני המגזר השלישי בעת הנוכחית. העקרונות המנחים לחקיקת חוק חדש הם עידוד העשייה האזרחית, הגברת השקיפות והאחריותיות, מצג אמין לציבור באשר לזהות הארגונים, מטרותיהם ומהות...
הקבוצה המשפטית
בשנים 2011 ו-2012 פעילות פורום ון ליר למגזר השלישי מתמקדת בעיקר בתחום המשפטי-אלכ"רי ובהיבטי ההסדרה החוקית הנוגעים להתאגדות ולפעילות של ארגונים ללא כוונת רווח. התמקדות זו קשורה קשר הדוק להחלטה של קובעי המדיניות במשרד המשפטים לפתח מסגרת חקיקתית חדשה ולזנוח את חוק העמותות הקיים.  חוק העמותות משנת 1980...