דת

קהילות: דת, לאום וזיכרון פוליטי
הקהילה, כקבוצה אנושית החולקת ומדמיינת תכונות משותפות, היא אחת מנקודות ההזדהות המרכזיות של בני האדם. הפרט הנמצא בתוכה מגדיר את עצמו פעמים רבות ביחס אליה, וחברי קהילה "מבינים" את עצמם ביחס לקהילות אחרות. בשל סיבות אלו, ובשל משקלה החברתי והפוליטי של הקהילה, אם דתית, אם עדתית ואם לאומית, החליט מכון ון...
הגשת תקצירים עד לתאריך 14.12.2018 הכנס השנתי השלישי של האגודה הישראלית לחקר דתות יתמקד בנושא "גישות לקדושה" ויערך בחסות החוג למדע הדתות של האוניברסיטה העברית בירושלים ובשיתוף מכון ון ליר בירושלים. הכנס יתקיים בתאריכים ג' – ד' בניסן תשע"ט, 9-8 באפריל 2019 , בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית...
חילון וחילוניות: עיונים בין-תחומיים
20/06/2016 - 18:30 עד 21:00
נקודת המוצא של הספר היא ההבנה כי הוויתור על הדיכוטומיה דת/חילוניות אין משמעו ויתור על הניסיון להבין לעומקם את תהליכי החילון. קובץ המאמרים, המבוסס על עבודתה של קבוצת מחקר במכון ון ליר בירושלים, מציע התבוננות מחודשת, ביקורתית ורב-ממדית במושג החילוניות ובתהליכי החילון, מנקודת מבט השוואתית; בעזרת בחינה...
Spinoza and the Case for Philosophy
29/10/2015 - 18:00 עד 20:00
This book analyzes three often-debated questions of Spinoza's legacy: Was Spinoza a religious thinker? How should we understand Spinoza's mind-body doctrine? What meaning can be given to Spinoza's notions – such as salvation, beatitude, and freedom – which are seemingly incompatible with his...
09/01/2014 - 19:00 עד 21:00
מפגש שישי: לדמותו של הסדר משפטי הולם לנישואין וגירושין במדינה יהודית ודמוקרטית (מפגש סיכום אקדמי)המפגשים עד כה הציגו את המשפט כמסגרת חשובה לשיקוף העדפות חברתיות, תרבותיות ודתיות לגבי המשפחה ולגבי זהות המדינה וקהילותיה, וכל זאת במסגרת האילוצים של דמוקרטיה וזכויות אדם. במפגש סיכום זה נשוב ונחדד את...
26/12/2013 - 19:00 עד 21:00
מפגש חמישי: מתווה לשינוי: "מסלולים" או מסגרת אזרחית משותפת?מבחינה משפטית יש המבקשים להגן על הסטטוס-קוו של מונופול דתי (ואורתודוקסי) על נישואין וגירושין. ההצלחה לשמר אותו נבעה בחלקה ממחלוקת בין תומכי השינוי. במפגש זה נבחן את החלופות העיקריות המוצעות כגון "ברית הזוגיות" (כדוגמה ל"שיטת המסלולים"), "...
06/02/2014 - 19:00 עד 21:00
מפגש רביעי ואחרון: תרבות ודת בנישואין ומשפחה (2): מדינה יהודית ודמוקרטית?במפגש זה נתמקד בדיון הפנים-יהודי לגבי היחס בין תרבות, דת, חברה ומדינה. זו התמקדות בזווית אחת של השאלה אם משמעות המונח "מדינה יהודית" היא "מדינה דתית-יהודית", ואם "דתית-יהודית" משמעהּ "דתית אורתודוקסית". לנושא היבטים משפטיים,...
21/11/2013 - 19:00 עד 21:00
מפגש שלישי: תרבות ודת בנישואין ומשפחה (1): כללי  מוסד הנישואין והמשפחה נמצא בתפר שבין תרבות, דת ומשפט. המתח בין התחומים בהקשר זה בא לידי ביטוי ביתר שאת בתקופות של תהליכי חילון מזה ושיבה אל הדת מזה; כך בכל דת. המורכבות גדלה כאשר במדינה אחת חיים אנשים בני כמה דתות וכמה תרבויות, וכאשר היחסים בתוך...
נישואין וגירושין בישראל
10/10/2013 - 19:30 עד 21:30
מפגש ראשון: פרטים, משפחה וחברה: האם נישואין עדיין חשובים?מודל המשפחה הגרעינית הוא מודל מודרני יחסית; בעבר משל בכיפה מודל המשפחה המורחבת, ויש בישראל קבוצות שבהן הוא נהוג עד היום. אך האם בעידן הפוסט-מודרני יש חשיבות למשפחה הגרעינית הקלאסית (זוג הורים וילדים)? מה החשיבות של ייחוד המושג "נישואין...
Muslim Perceptions and Receptions of the Bible
08/09/2013 - 17:45 עד 20:00
Prof. Camilla Adang of the Department of Arabic and Islamic Studies at Tel Aviv University will speak about Muslim Perceptions and Receptions of the Bible. This lecture will open the third NEW FRONTIERS IN ISLAMIC STUDIES German-Israeli Summer School (funded by the Einstein Foundation, Berlin), to...

Pages