החברה הישראלית

'רוסים' בישראל: הפרגמטיקה של תרבות בהגירה
יותר מעשרים שנה עברו מאז הגיעו לישראל כמיליון אזרחים לשעבר של חבר המדינות העצמאיות שהיו לפנים ברית המועצות. תפיסותיהם ואורחותיהם של "הרוסים", חברי הקולקטיב דובר הרוסית, הנתפסים לפעמים כמי שחיים ב"גטו רוסי", עודם בגדר חידה בעיני רבים בחברה הישראלית הוותיקה. הספר הזה משמיע את קולן של מגוון קבוצות...
"כתות" או "תנועות" דתיות חדשות?
07/09/2011 - 16:00 עד 20:00
יום עיון בעקבות דוח צוות משרד הרווחה והשירותים החברתיים לבחינת תופעת הכתות בישראל  את יום העיון יזמה קבוצת המחקר "היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש" הפועלת השנה במכון ון ליר בירושלים, בעקבות דוח של משרד הרווחה לבחינת תופעת הכתות אשר התפרסם בחודש מאי האחרון. ביום העיון ישתתפו אנשי אקדמיה, פסיכולוגים...
חרדים לעתיד החברה
החברה החרדית בישראל גדלה במידה ניכרת ומוסיפה לגדול, והשפעתה הפוליטית והחברתית פרוסה כמעט על כל תחומי החיים. לאור זאת מתבקשות תשובות לשאלות: מהי התוכנית החרדית? מהם הפתרונות שחרדים יכולים להציע בכלל תחומי החיים במדינה ובחברה? מהו גבול האחריות של החברה החרדית, בהיותה חברה המבקשת להמשיך ולשמור על...
אחדות מתוך שונות: ליבה חינוכית משותפת לילדי ישראל
הספר אחדות מתוך שונות מתאר התנסות ייחודית שנועדה לבחון את האפשרות לגבש ולנסח תוכנית ליבה חינוכית, ערכית ולימודית משותפת בכל מגזרי החינוך בישראל. הוא מציע מודל מתודי ומצביע על דרכים אפשריות ליישומה של תוכנית ליבה חינוכית בפועל. הספר מתבסס על פרויקט ניסויי שקיים מכון ון ליר בירושלים, ובו פעלו ארבעה...
לאום מלאום: עיונים בשאלות של זהות לאומית, עם ולאומיות
הספר לאום מלאום: עיונים בשאלות של זהות יהודית, עם ולאומיות נכתב מתוך הרגשת דחיפות להעלות את נושא הלאומיות — מהותה, בעיותיה ומעמדה במציאות זמננו — לדיון מחודש. ישראל עדיין רחוקה מאוד מהגשמת יעדיה הלאומיים ומגיבוש זהותה כמדינת לאום יהודית-דמוקרטית. נסיגה מן הלאומיות כאידיאולוגיה המעצבת מדיניות-פנים...
הולכים על הרוח: שיחות בבית-שאן
מסמך ספרותי ראשון מסוגו, שבו הסופר סלמאן נאטור מדאליית אל-כרמל חושף את תמונת עולמם וצפונות לבם של תושבי בית-שאן. סלמאן נאטור מאמין שבכל צעקן מסתתר אדם, ואת האנושיות החבויה הזו יצא לחפש. במפגש בין הסופר לבין תושבי בית-שאן מיטשטשות זהויות לאומיות נוקשות ונמוגות דעות קדומות. הפרסום אזל.
אוטונומיה לערבים בישראל?
הספר מנסה לבחון את האפשרות של הענקת שלטון עצמי מוסדי (לא טריטוריאלי) למיעוט הערבי בישראל. בחינת מצבם של הערבים בישראל והאפשרות להענקת אוטונומיה נעשית תוך השוואה לגורלם של מיעוטים לאומיים במדינות שונות בעולם.  לאחר הפרק התיאורטי על סוגי אוטונומיה, הספר מתמקד בתיאור ובניתוח המציאות של חיי המיעוט...
ישראל שוויונית? מדיבורים לאסטרטגיה
מדינת ישראל מאופיינת ברמה גבוהה של אי-שוויון בין פרטים השייכים לקבוצות חברתיות שונות. מצב זה כולל אי-שוויון בהשכלה, בבעלות על משאבים כלכליים, בשכר, בנגישות לבעלות על קרקע, בהשקעת המדינה, באפשרויות למוביליות חברתית ועוד. אי-שוויון זה נידון רבות, בשיח הציבורי והאקדמי, אולם לצד ההכרה באי-השוויון,...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (5)
המפעל הסטטיסטי של מכון ון ליר בירושלים שנועד לתעד את מאפייניה של החברה הערבית בישראל ואת השינויים הפנימיים המתחוללים בה משנה את פניו והופך לחלק מהעולם הדיגיטלי. ספר החברה הערבית בישראל 5: אוכלוסייה, חברה, כלכלה חונך את המפנה הזה ומופיע גם בגרסה אלקטרונית. מעתה ואילך יופיעו קובצי הנתונים באתר המכון...

Pages