רב-תרבותיות

מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות
שיח הרב-תרבותיות חרג זה כבר מן הדיון הפילוסופי-נורמטיבי והתפשט אל שאלות פוליטיות-מעשיות הנוגעות לחלוקת משאבים הוגנת, לשוויון בין יחידים וקבוצות ולהכרה תרבותית. המדיניות הציבורית לגווניה נדרשת להסתגל למציאות החדשה ולדרישות הנגזרות ממנה. כמו במדינות אחרות בעידן שלנו, גם בישראל קיומה של שונות אתנית,...
פרופ' בשיר בשיר
פרופ' בשיר בשיר הוא עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים, פרופסור חבר במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה ומלמד תיאוריה פוליטית במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. בשיר השלים את לימודיו לתואר בוגר במדע המדינה וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. את לימודי...
Immigration, Belonging and Cultural Diversity: Israel and Germany in a Comparative Perspective
28/11/2011 - 18:30 עד 20:00
Israel and Germany in a Comparative Perspective Transnational migration poses a challenge to modern societies. It encounters racial, ethnic, cultural and gender-based impediments. While some argue that multiculturalism is undermining efforts to promote social causes, others have voiced the fear...
גיא בן-פורת
גיא בן-פורת הוא חבר סגל במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. עבודת הדוקטור שלו במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת ג'ונס הופקינס עסקה בגלובליזציה ובהשפעתה על תהליכי שלום. המחקר השווה בין תהליכי השלום בישראל/פלסטין ובצפון אירלנד. בין השאר עסק המחקר בדרך שבה יצרה הגלובליזציה, מחד גיסא...
דו"ח ברכה: מדיניות תרבות בישראל
ניתן להוריד קובץ PDF  של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).  
מדריך הארגונים לחינוך לסובלנות
ניתן להוריד קובץ PDF  של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).
ישראל: מחברה מגויסת לחברה אזרחית?
"חברה אזרחית" היתה בשלושים השנה האחרונות קריאת קרב של ההתנגדות הליברלית למשטרים רודניים במזרח אירופה ובאמריקה הלטינית, שֵם למודל חברה אלטרנטיבי שנועד להתמודד עם תחלואי החברה הליברלית עצמה, ומושג רב-משמעויות בתיאוריות של חוקרי חברה ומדינה. בשיח הציבורי בישראל נשמע לאחרונה הד לשימושים השונים במונח...
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
ריבוי התרבויות בישראל הוא עובדה מוצקה, אולם הדיון ברב-תרבותיות בישראל ממעט לעסוק בשאלות של מדיניות ציבורית הנגזרות ממנה. הוא ממעט לעסוק גם ביכולתם של מוסדות ציבור – כגון מוסדות הרווחה, הביטחון והחינוך – למלא את הצרכים ואת הדרישות של קבוצות אתניות-תרבותיות כחלק מתהליך שילובן בחברה ובמוסדות המדינה....
בזכות ההבדל: הפרויקט הרב-תרבותי בישראל
ספר זה מציג לראשונה סדר יום רב-תרבותי לניתוח החברה בישראל ולארגונה מחדש. הוא מציע לקורא דרך חדשה ומקורית להבנת מבנה החברה בישראל, תוך שילוב תיאוריה פילוסופית מעמיקה עם התבוננות סוציולוגית רגישה.  פרקי הספר מתמקדים בשלוש זירות - חינוך, הגירה והקצאת משאבי קרקע ודיור - ומרחיבים את הדיון הרב-תרבותי מן...
ד"ר חן ברם הוא אנתרופולוג ופסיכולוג ארגוני, עמית מחקר במכון ון ליר בירושלים ובמכון בן צבי.עוסק במחקר אנתרופולוגי, בייעוץ ארגוני, בחינוך ובהנחיית קבוצות. בשנים האחרונות לימד על ארגונים וריבוי תרבויות (Organizations and diversity) בתוכנית ללימודי ארגון בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה...