מדע המדינה

יצחק גל-נור
יצחק גל-נור הוא פרופסור אמריטוס בקתדרה ע"ש הרברט סמואל למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. שימש מרצה אורח באוניברסיטאות רבות בעולם, והיה חבר בוועד המנהל של האגודה הבינלאומית למדע המדינה (IPSA) ועורך של סדרת הספרים שלה Advances in Political Scienceבהוצאת Cambridge University Press. בשנים 1994–...
מחשבה פוליטית יהודית
בשנת הפעילות הראשונה עסקה הקבוצה בשאלת מהותו הפוליטית של החוק היהודי, ובשנייה – באפיון הזיקה בין נותן החוק – האל – והקהילה היהודית. הדיון התמקד בבירור הקשר התיאורטי ומגוון המבנים שבהם נקשרו במסורות דתיות שונות האל (או האלים) והקהילה הפוליטית. קשר זה עומד בלב ההבחנה בין דת כמסגרת פרטית המסדירה את...
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה שמוסד מדינת הלאום הדמוקרטית נמצא במשבר לגיטימציה חריף. משבר זה מתבטא בחוסר אמון של האזרחים במוסדות המדינה השונים, ויותר מכל, בירידה מתמשכת, בכל רחבי העולם המערבי, בשיעורי ההשתתפות בבחירות דמוקרטיות.   קבוצת המחקר מתמודדת עם בעיה עמוקה זו של החברה בת זמננו. החלק...
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים – תכנון מדיניות ואסטרטגיה
בשנים האחרונות אנו עדים להסלמת הקונפליקט שבין הממסד הרבני למערכת האזרחית כולה ולארגוני הנשים בפרט. נראה כי ארגוני הנשים נתפסים בעיני הציבור כעומדים בחזית זירת היחסים הטעונים עם הממסד הרבני בישראל. ההסלמה באה לידי ביטוי בעיקר בתחום הגיור (וביטולי הגיור), ובתחום דיני המשפחה – בייחוד סביב סכסוכי...