פוליטיקה ומינהל בישראל

יצחק גל-נור
יצחק גל-נור הוא פרופסור אמריטוס בקתדרה ע"ש הרברט סמואל למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. שימש מרצה אורח באוניברסיטאות רבות בעולם, והיה חבר בוועד המנהל של האגודה הבינלאומית למדע המדינה (IPSA) ועורך של סדרת הספרים שלה Advances in Political Scienceבהוצאת Cambridge University Press. בשנים 1994–...
מחקר מדיניות 14: שיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל
הקצאתם של מענקים ממשלתיים לרשויות שלטוניות נדונה רבות בספרות המקצועית. חוקרים רבים בדקו על פי אילו גורמים מחלק הממשל המרכזי את התקציב לרשויות המקומיות; מיהם שחקני המפתח בתהליך זה וכיצד הם תופסים את ההקצאה — כאמצעי המשרת את מטרותיהם הפרטיות או כאמצעי להבטיח את היעילות-הגינות של הרשויות המקומיות....