ארגונים ללא כוונת רווח

ממגזר שלישי למגזר אזרחי: לשאלת הזהות הקולקטיבית של ארגוני המגזר האזרחי
הגידול המהיר במספרם ובהיקף פעילותם של ארגוני המגזר האזרחי/ארגונים ללא כוונות רווח בשלושת העשורים האחרונים וההכרה בחשיבותם לחברה, וכן תהליכי המיסוד שבאו בעקבות זאת, לא לוו בישראל בדיון ציבורי במקומם ובתפקידיהם החברתיים הייחודיים. אין מדובר בארגונים יחידים מסוימים וגם לא בקבוצת ארגונים בתחום כלשהו,...
על אודות פורום ון ליר לארגוני המגזר האזרחי
במסגרת מחויבותו רבת השנים של מכון ון ליר בירושלים לקידום שיח אינטלקטואלי ומחקרי יצירתי וחדשני, וכן להעצמה חברתית ואזרחית בתחומים בעלי חשיבות לרווחת החברה בישראל, הוחלט בשנת 2011 להקים במכון פורום חשיבה ודיון למגזר הארגונים האזרחיים-חברתיים. מטרת הפורום היא לסייע במינופו ובקידומו של השיח בתחום המגזר...