דמוגרפיה

ספר החברה הערבית: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (9) (ספר אלקטרוני)
עם הופעת ספר החברה הערבית: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (9) מסיים מכון ון ליר בירושלים מפעל סטטיסטי שהחל בשנת 2005, שהוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל והשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כרך תשיעי זה יוצא, כקודמיו, בגרסה דיגיטלית, וקובצי הנתונים שבו והפרשנות שהוא מציע פתוחים ונגישים לכל המעוניין...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (8) (ספר אלקטרוני)
הכרך השמיני של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה ממשיך מפעל סטטיסטי שיסד מכון ון ליר בירושלים בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל ולשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמיו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (7) (ספר אלקטרוני)
הכרך השביעי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה ממשיך מפעל סטטיסטי שיסד מכון ון ליר בירושלים בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל ולשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות וכל...
סמינר ון ליר: תוכנית תשע”ה, 2014 – 2015 / פגישה שמינית
06/09/2015 - 14:00 עד 15:30
צמיחתו של מעמד הביניים הערבי החדש הושפעה משלושה משתנים עיקריים: מדיניות ממשלות ישראל, השינויים המבניים בכלכלת ישראל והמאפיינים הדמוגרפיים-חברתיים-תרבותיים של האוכלוסייה הערבית. השילוב בין שלושת המשתנים האלה קבע את הזדמנויות ההשכלה, התעסוקה והיוזמה והשפיע על פוטנציאל הניעות בחברה הערבית-פלסטינית...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (6)
בהופעת הכרך השישי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה, ממשיך מכון ון ליר בירושלים מפעל סטטיסטי שהחל בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל והשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (5)
המפעל הסטטיסטי של מכון ון ליר בירושלים שנועד לתעד את מאפייניה של החברה הערבית בישראל ואת השינויים הפנימיים המתחוללים בה משנה את פניו והופך לחלק מהעולם הדיגיטלי. ספר החברה הערבית בישראל 5: אוכלוסייה, חברה, כלכלה חונך את המפנה הזה ומופיע גם בגרסה אלקטרונית. מעתה ואילך יופיעו קובצי הנתונים באתר המכון...
נייר עמדה מדיני
ניתן להוריד קובץ PDF  של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה(4)
התהליכים והתמורות שהתחוללו במדינת ישראל למן הקמתה לא פסחו על האוכלוסייה הערבית, שבשנת 2011 עומד שיעורה על כ-18 אחוזים מכלל האזרחים במדינה. הדמוגרפיה של אזרחי ישראל הערבים עומדת היום במרכז הדיון הציבורי בישראל, והשפעתה ניכרת היטב בתכנון המרחבי, בהקצאת המשאבים ובתחומים אחרים של מדיניות ציבורית....
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה(3)
מאז הקמת מדינת ישראל התחוללו בה תהליכים ותמורות במגוון תחומים, ואלה לא פסחו על האוכלוסייה הערבית, שבשנת 2009 מנתה כ-1.25 מיליון נפש – כ-17 אחוזים מכלל האוכלוסייה במדינה. עם זאת, היחס אל אוכלוסייה זו נע בין הכלה להדרה, בין שיתוף לבידול, ושישה עשורים לאחר הקמת המדינה עדיין קיימים פערים גדולים בין...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה(2)
בשלהי 2008 היה מספרם של האזרחים הערבים בישראל (בלי תושבי מזרח ירושלים) יותר מ-1.2 מיליון נפש מתוך כשבעה מיליון אזרחי המדינה. מאז 1948 ועד היום התחוללו בחייהם תמורות רבות במגוון תחומים. למרות תמורות אלו ועל אף חלקם הגדול באוכלוסייה עדיין שוררת בקרבם מצוקה גדולה, והפערים הגדולים בינם לבין האזרחים...

Pages