רצון

25/12/2013 - 19:00 עד 21:00
עניינו המרכזי של הספר הוא בירור מובנם ומהותם של חופש, אוטונומיה ואחריות: אדם חופשי, אוטונומי ואחראי הוא האדם שמעצב בעצמו, באופן רפלקטיבי ומתוך דיאלוג תבוני עם אחרים, לא רק את חייו ואת התנהגותו אלא גם את אישיותו. לפי פרשנות זו, החופש והאחריות האנושיים מתיישבים עם היות האדם יצור טבעי: הוא אינו "ממלכה...
אריאל פורסטנברג
אחד ממוקדי ההתעניינות המרכזיים שלו הוא התהוותם של מושגים ושינוי מושגי. משום כך עשה את לימודי המוסמך והדוקטורט במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל-אביב. כדי לחקור דינמיקות מושגיות שונות בחר ד"ר פורסטנברג בגוף ידע עשיר במושגים ובסכמות מושגיות שאינו מדעי, והוא התלמוד...