אוריינטליזם

קבוצת המחקר "פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיביות יהודיות" היא המשך של הקבוצה יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית שפעלה במכון ון ליר בירושלים בשנים האחרונות. הקבוצה עוסקת בבחינה מחדש של שאלות "יהודי המזרח" בהקשרים היסטוריים ועכשוויים, החורגים מעבר להבחנות הדיסציפלינריות והמושגיות המסורתית בין...
פרספקטיבות יהודיות, פרספקטיבות מזרחיות
07/10/2015 - 09:00 עד 08/10/2015 - 18:00
בשנים האחרונות עסקה קבוצת המחקר בבחינה מחדש של שאלת "יהודי המזרח", בהקשרים היסטוריים ועכשוויים. בכנס המסכם נדון בשאלה זו במסגרת היסטורית מגוונת – החל בהגות של צפת במאה השש-עשרה וכלה בספרות מזרחית עכשווית, וננסה לעמוד על החוטים המושגיים המקשרים ביניהן. נטען, כי בחינה משותפת כזו של תופעות שבדרך כלל...
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
מה הקשר בין קהילות ישראל במזרח לבין מזרחים בישראל? עד כה התאפיין המחקר האקדמי בשני התחומים בפיצול: חקר התחום הראשון התנהל בעיקר במסגרת הדיסציפלינה ההיסטורית (ובמידה פחותה על ידי אנתרופולוגים) ואילו השני נעשה מתוך זיקה לדיסציפלינות של מדעי החברה ולימודי התרבות. גם בתוך תחומי המחקר ההיסטורי מתקיים...
מראיינים: עלי בינג וטל וולפסון לאחר פרסום דוח העוני של המוסד לביטוח לאומי, ולאחר ששככו רוב ההדים של המחאה החברתית, החלטנו להיפגש עם פרופ' לאה אחדות ממכון ון ליר בירושלים ומהמרכז האקדמי רופין כדי לשוחח על המצב החברתי במדינת ישראל. לאה אינה רואה בשורה מיוחדת בירידת שיעורי העוני לפי הדוח האחרון....