חילון

מתמטיקה, מיסטיקה וחילון
מטרת קבוצת המחקר היא לחקור את הקשר במחשבה של המאה העשרים בין מתמטיקה ומיסטיקה מכאן לבין חילון מכאן. המחקר בקבוצה מתנהל בשני מסלולים: האחד מתמקד בגישות בפילוסופיה של המתמטיקה שהתפתחו בשלהי המאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים, שבהן שאלת מקומה של המתמטיקה על הציר חילון–מיסטיקה מילאה תפקיד מרכזי. במסגרת...
ליל הפילוסופיה
31/05/2018 - 20:00 עד 22:00
מושב ראשון הדתה וחילון: היבטים ביקורתיים 20:00–20:50 בהשתתפות: ד"ר תומר פרסיקו, ד"ר עפרי אילני, ד"ר כרמה בן יוחנן   מושב שני ביואתיקה כתיאוריה חברתית: הפוליטיקה של הגוף בישראל 21:00–21:50 בהשתתפות: ד"ר חגי בועז, ד"ר יעל השילוני-דולב, פרופ' שי לביא
הספרות היהודית החדשה
20/03/2017 - 19:30 עד 21:30
בספר זה נאספות קריאות חדשות בספרות היהודית המודרנית על מרחביה השונים, מהבעש"ט לעגנון, מרבי נחמן לקפקא. חיבור זה מציב מחדש את שאלת הספרות על ידי בחינת המשקעים החומריים העמוקים של סוגיית ההתגלות ותיקון העולמות בטקסט ובסיפור העבריים. הספר עוסק בשאלת הספרות היהודית החדשה מתוך זיקתה לסדרי המסורת ומפרש...
חילון וחילוניות: עיונים בין-תחומיים
20/06/2016 - 18:30 עד 21:00
נקודת המוצא של הספר היא ההבנה כי הוויתור על הדיכוטומיה דת/חילוניות אין משמעו ויתור על הניסיון להבין לעומקם את תהליכי החילון. קובץ המאמרים, המבוסס על עבודתה של קבוצת מחקר במכון ון ליר בירושלים, מציע התבוננות מחודשת, ביקורתית ורב-ממדית במושג החילוניות ובתהליכי החילון, מנקודת מבט השוואתית; בעזרת בחינה...
"אלה שמות": מושגים פוליטיים בעברית מעבר לאופק חילון השפה
23/05/2016 - 09:00 עד 24/05/2016 - 18:00
הסדנה הלקסיקלית "אלה שמות" מבקשת לעיין במשמעותה הפוליטית של העבודה המושגית בשפה העברית – שפה שבה, כדברי גרשם שלום, "אנו חיים כמו על פי תהום". במסגרת הסדנה נבחן מגוון של מילים, שמות ומושגים פוליטיים בעברית – חלקם נוכחים בשפה העכשווית וחלקם נעדרים ממנה – ונדון באופני השימוש בהם, במטענים שהם נושאים,...
חילון וחילוניות: עיונים בין-תחומיים
במחצית הראשונה של המאה העשרים רווחה ההנחה שבחברה המערבית, ובעקבותיה בעולם כולו, מתחולל תהליך חילון בלתי נמנע שבסופו עתידה הדת להידחק לשוליים או להיעלם לגמרי. ואולם, מתברר שהחילוניות וערכיה לא גברו במה שנדמָה כמאבק בין העולם הדתי לעולם החילוני, והדת שבה למרכז הבימה בדרכים מגוונות. כיצד אפשר להסביר...
חילון, ביקורת החילון ומסורת.
Between State and Synagogue
06/06/2013 - 18:30 עד 20:30
ערב דיון בנושא דת ומדינה לכבוד ספרו של גיא בן-פורת החילוניות בישראל מזוהה עם השקפת עולם ליברלית, קטנה אך אקטיבית, שנאבקת שנים רבות ובהצלחה מוגבלת במונופול הדתי. בשני העשורים האחרונים, בעקבות שינויים כלכליים ודמוגרפיים, מתחוללים תהליכי חילון חדשים העוקפים את ההסדרים הקיימים ויוצרים מציאות חדשה...
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
מה הקשר בין קהילות ישראל במזרח לבין מזרחים בישראל? עד כה התאפיין המחקר האקדמי בשני התחומים בפיצול: חקר התחום הראשון התנהל בעיקר במסגרת הדיסציפלינה ההיסטורית (ובמידה פחותה על ידי אנתרופולוגים) ואילו השני נעשה מתוך זיקה לדיסציפלינות של מדעי החברה ולימודי התרבות. גם בתוך תחומי המחקר ההיסטורי מתקיים...
דת, כלכלה וחילון
בשני העשורים האחרונים מתנהלים היחסים המורכבים שבין כלכלה, דת ותהליכי חילון בתוך שינויים רחבים יותר של גלובליזציה. שינויים אלו מציבים אתגרים חדשים לפני קבוצות חילוניות ודתיות ויוצרים הזדמנויות להגדרות מחודשות של חילוניוּת ודתיוּת. כך שינויים דמוגרפיים שמקורם בהגירה או התפתחות של חברה צרכנית אדישה או...

Pages