מחויבות חברתית

על אודות חברה אזרחית
מכון ון ליר בירושלים רואה בטיפוח ובחיזוק החברה האזרחית את אחד מיסודות הדמוקרטיה בישראל, ואת הבסיס לחברה שוויונית, פלורליסטית וסובלנית.  חלק ניכר מן המשאבים האינטלקטואליים של המכון ומכוח האדם שלו מוקדשים לתוכניות מחקר והעצמה של החברה האזרחית בישראל, ליצירת ידע אלטרנטיבי ולהטמעתו בדיון הציבורי ובקרב...