משכנתאות

משטר הדיור בישראל: קניין, בעלות ואי-שוויון
מאז הקמת מדינת ישראל נקטו ממשלותיה מדיניות המעודדת בעלות על דיור. בשל מדיניות זו, שהסיבות לה היו כלכליות, חברתיות וזהותיות, שיעורי הבעלות על דיור בארץ גבוהים לעומת מדינות אחרות בעולם המערבי. עם זאת מספרם של נפגעי הדיור הולך ועולה מדי שנה. על דרי הרחוב, משקי בית המקבלים סיוע בשכר דירה ומשקי בית...