צדק

צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך
19/11/2018 - 18:00 עד 20:30
מאז שנות התשעים עוברת מערכת החינוך בישראל שינוי מהותי שמובל בידי שני כוחות סותרים לכאורה: מצד אחד התחזקות המחשבה הניאו-ליברלית, מתוך דגש על יעילות, פריון, בחירה ותחרות, ומצד שני שגשוג חסר תקדים של רטוריקת שוויון ההזדמנויות והתביעות לגיוון ולרב-תרבותיות. מגמה זו מתבטאת למשל בבתי הספר הייחודיים...
קבוצת המחקר "עתיד הצדק" מתמקדת בקונפליקטים אלימים מתמשכים כתופעה עכשווית ייחודית המעוררת אתגרים תיאורטיים, מוסריים ומשפטיים. קבוצת המחקר מבקשת לבחון את השינוי בתפיסות היסוד של הצדק ולברר מה המשמעות של "להיות צודק" במציאות של קונפליקט מתמשך. הסכסוך הישראלי–פלסטיני משמש מקרה הבוחן המרכזי, מתוך שאיפה...
שאלות של צדק
שאלות של צדק עומדות במוקד הדיון בפילוסופיה ובסוציולוגיה כאחת, אולם שתי הדיסציפלינות שואלות שאלות שונות. בעוד שהפילוסופים – מאז ומתמיד – שואלים מהו הצדק וכיצד ניתן להגיע אליו, סוציולוגים – מהיווסדות הדיסציפלינה ועד היום – מנסים להבין כיצד בני אדם תופסים את הצדק וכיצד תפיסות של צדק משתלבות במערכים...
זהות ומעמד
במה אקדמית לחוקרים צעירים – תלמידים לתואר שני ושלישי – המשלבים מצוינות אקדמית עם מעורבות חברתית. הקבוצה דנה בשאלות של צדק חברתי הנוגע למתח שבין זהות למעמד וניסתה להתמודד בדיוניה עם שאלת אי-השוויון האתני בישראל הכרוך גם באי-שוויון כלכלי ובאי-שוויון תרבותי. למול המתח המתקיים בין שתי תפיסות מתחרות –...