מנהיגות

בדרך לא סלולה: נשים ערביות כמנהיגות פוליטיות בישראל
הספר דן בתופעה של התרחבות מעורבותן של נשים ערביות בפוליטיקה המקומית והארצית. זהו מחקר חלוצי, שמתעד את התופעה ומנתח אותה בהקשר של מעמדם הסוציו-פוליטי הייחודי של הערבים בישראל. ד"ר ח'אולה אבו בקר מביאה את סיפורן של נשים ערביות אחדות שהצליחו לשלב בין טיפול במשפחה ובין עשייה ציבורית למען קידום הנשים...
השלטון המקומי הערבי בישראל
לשלטון המקומי הערבי בישראל מאפיינים מיוחדים הנובעים ממצבה המיוחד של אוכלוסייה זו במדינה. מצב זה משפיע גם על תפיסת תפקידו ומעמדו של השלטון המקומי במגזר הערבי השונה מהתפיסה הרווחת במגזר היהודי.  כבר שנים רבות נתון השלטון המקומי הערבי בישראל במשבר, והמשכו מוביל לחיכוכים נוספים בין האוכלוסייה הערבית...
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
מעמדה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל בהשוואה לאוכלוסייה היהודית נמוך היום במיוחד. ממוצע היישובים הערביים בסולם הסוציו-אקונומי עומד על 2.6, לעומת 6.1 ביישובים היהודיים. מצב זה נובע מגורמים רבים, בין השאר מרמות הכנסה שונות של העובדים בשני המגזרים, מאחוז השתתפות נמוך של הנשים הערביות בכוח העבודה...
אסטרטגיות לקידום החברה הערבית בישראל-  מס' 3: המלצות לפיתוח מנהיגות אפקטיבית בחברה הערבית בישראל
ניתן להוריד קובץ PDF  של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).
מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל: אתגרים וחלופות
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרבנים יוסף שלום אלישיב, עובדיה יוסף, אליעזר מנחם שך ומנחם מנדל שניאורסון – כולם שמות מוכרים בחברה בישראל, בין השאר הודות לאזכורם התדיר באמצעי התקשורת. רבנים אלו ורבים אחרים, וחברי מועצות המפלגות החרדיות, מייצגים את המנהיגות הבכירה והממסדית...
חוקרים ערבים צעירים
מספר החוקרים הערבים הצעירים בישראל הרוכשים תארים מתקדמים במדעי החברה והרוח הולך ועולה. לצעירים אלה כישורים אקדמיים וחברתיים גבוהים, ויש להניח שיטביעו את חותמם על הפעילות התרבותית והאינטלקטואלית של החברה הערבית בישראל. יתרה מזו, בחוקרים אלה טמון הפוטנציאל להשפיע על אוניברסיטאות ומכוני מחקר, על...