משפחה

קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק
אסופה זו מציגה זירות של מפגש בין מגדר לבין קפיטליזם, מתוך ההבנה המאתגרת שבזירות אלו מתקיימים יחסי שוק המתאפיינים בחישוב מתמיד של רווח והפסד, עלות ותועלת. באמצעות מאמרים, מסות, סיפורים קצרים, יצירות אמנות ושירה, האסופה מציעה להבין את מכלול היחסים החברתיים במערכת הקפיטליסטית כיחסי צריכה, קנייה ומכירה...
20/05/2014 - 19:30 עד 21:30
כתב העת Israel Studies Review הקדיש לנושא המשפחה בישראל גיליון מיוחד ובו מכונסים 17 מאמרים, פרי עמלה של קבוצת מחקר שפעלה במכון ון ליר בירושלים בשנים 2011–2013. המאמרים דנים בתהליכי האינדיבידואליזציה, בהיקפה ובגבולותיה בקרב קבוצות שונות בחברה כגון ערבים, מהגרים מאתיופיה ומהגרים מברית המועצות לשעבר,...
09/01/2014 - 19:00 עד 21:00
מפגש שישי: לדמותו של הסדר משפטי הולם לנישואין וגירושין במדינה יהודית ודמוקרטית (מפגש סיכום אקדמי)המפגשים עד כה הציגו את המשפט כמסגרת חשובה לשיקוף העדפות חברתיות, תרבותיות ודתיות לגבי המשפחה ולגבי זהות המדינה וקהילותיה, וכל זאת במסגרת האילוצים של דמוקרטיה וזכויות אדם. במפגש סיכום זה נשוב ונחדד את...
26/12/2013 - 19:00 עד 21:00
מפגש חמישי: מתווה לשינוי: "מסלולים" או מסגרת אזרחית משותפת?מבחינה משפטית יש המבקשים להגן על הסטטוס-קוו של מונופול דתי (ואורתודוקסי) על נישואין וגירושין. ההצלחה לשמר אותו נבעה בחלקה ממחלוקת בין תומכי השינוי. במפגש זה נבחן את החלופות העיקריות המוצעות כגון "ברית הזוגיות" (כדוגמה ל"שיטת המסלולים"), "...
06/02/2014 - 19:00 עד 21:00
מפגש רביעי ואחרון: תרבות ודת בנישואין ומשפחה (2): מדינה יהודית ודמוקרטית?במפגש זה נתמקד בדיון הפנים-יהודי לגבי היחס בין תרבות, דת, חברה ומדינה. זו התמקדות בזווית אחת של השאלה אם משמעות המונח "מדינה יהודית" היא "מדינה דתית-יהודית", ואם "דתית-יהודית" משמעהּ "דתית אורתודוקסית". לנושא היבטים משפטיים,...
21/11/2013 - 19:00 עד 21:00
מפגש שלישי: תרבות ודת בנישואין ומשפחה (1): כללי  מוסד הנישואין והמשפחה נמצא בתפר שבין תרבות, דת ומשפט. המתח בין התחומים בהקשר זה בא לידי ביטוי ביתר שאת בתקופות של תהליכי חילון מזה ושיבה אל הדת מזה; כך בכל דת. המורכבות גדלה כאשר במדינה אחת חיים אנשים בני כמה דתות וכמה תרבויות, וכאשר היחסים בתוך...
נישואין וגירושין בישראל
10/10/2013 - 19:30 עד 21:30
מפגש ראשון: פרטים, משפחה וחברה: האם נישואין עדיין חשובים?מודל המשפחה הגרעינית הוא מודל מודרני יחסית; בעבר משל בכיפה מודל המשפחה המורחבת, ויש בישראל קבוצות שבהן הוא נהוג עד היום. אך האם בעידן הפוסט-מודרני יש חשיבות למשפחה הגרעינית הקלאסית (זוג הורים וילדים)? מה החשיבות של ייחוד המושג "נישואין...
הכנס הבינלאומי על תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
26/12/2012 - 10:00 עד 27/12/2012 - 18:30
כנס זה ישמש במה למחקר האקדמי השיטתי הגדול הראשון של השינויים הדמוגרפיים, המשפטיים, הפוליטיים, החברתיים,התרבותיים והדתיים המתחוללים בזמננו בחיי יהודים בישראל ובתפוצות בכל הנוגע למגדר, לאהבה ולמשפחה. הכנס יפגיש מגוון רחב של דיסציפלינות לדיאלוג מעמיק, ויהווה הזדמנות לניתוח מקיף, שיטתי וממוקד של האתגר...
משפחות בישראל בעידן האינדיבידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם
אחד התהליכים המשנים עד לבלי הכר את מוסד המשפחה כיום הוא תהליך האינדיבידואליזציה, המעמיד את הפרט במרכזו של מוסד עתיק יומין זה. המסגרות המשפחתיות שתפקידיהן וגבולותיהן הלגיטימיים נקבעו בעבר כך שישרתו את החברה ויבטיחו את המשכה הביולוגי והתרבותי, הופכות כיום למסגרות שבמרכזן עומד האינדיבידואל על צרכיו...