הורות

משפחות בישראל בעידן האינדיבידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם
אחד התהליכים המשנים עד לבלי הכר את מוסד המשפחה כיום הוא תהליך האינדיבידואליזציה, המעמיד את הפרט במרכזו של מוסד עתיק יומין זה. המסגרות המשפחתיות שתפקידיהן וגבולותיהן הלגיטימיים נקבעו בעבר כך שישרתו את החברה ויבטיחו את המשכה הביולוגי והתרבותי, הופכות כיום למסגרות שבמרכזן עומד האינדיבידואל על צרכיו...