תורכיה

סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
הסדנה הבין-לאומית לעיתונאים תורכים וישראלים שאורגנה בידי מכון ון ליר בירושלים, המרכז העולמי למגמות פוליטיות (GPot - Global Political Trends Center) וקרן פרידריך אברט (FES - the Friedrich Ebert Stiftung) בישראל, התקיימה בירושלים בין 29 באפריל ל-1 במאי 2013. הסדנה הייתה השלב השני בפרויקט הסדנאות...
?“A Post-Kemalist Turkey“
03/10/2011 - 15:30 עד 04/10/2011 - 15:30
  In the past decade Kemalism has encountered widespread criticism both as an ideology and as a modernization project. Most of the criticism has focused on the incompatibility of Kemalism with liberal democracy and the diversity of Turkish society. Thus the term post-Kemalism refers both to a...
The New Turks
23/05/2011 - 17:30 עד 19:00
הטיה בתקשורת: פרויקט על הסיקור העיתונאי (טורקיה–ישראל)
סדנאות בין-לאומיות לעיתונאים תורכים וישראלים: חלק א הפורום ללימודי תורכיה בת זמננו במכון ון ליר בירושלים רואה בהקמתן של רשתות חברה אזרחית משותפות לתורכיה ולישראל צעד חיוני לשיפור היחסים בין שתי המדינות. לפיכך ארגן המכון, בשיתוף המכון התורכי "המרכז העולמי למגמות הפוליטית" (- Global Political Trends...
סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם
המונח פוסט-כמאליזם משמש בעת ובעונה אחת מושג כרונולוגי המציין את המעבר משלטון המפלגות הכמאליסטיות החילוניות בחסות המשטר הצבאי לשלטון המייצג את ההמונים, ומושג אפיסטמולוגי המציע פרדיגמות חדשות לחברה התורכית ולמדינה.    הפורום ללימודי תורכיה בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת טור ורגטה...
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של טורקיה
קבוצת הדיון מורכבת מתלמידי מחקר וממרצים העוסקים בתורכיה המודרנית או מתעניינים בנושא. המשתתפים בוחנים סוגיות שנוגעות לחברה התורכית למן המאה התשע-עשרה ועד המאה העשרים ואחת, מהיבטים תיאורטיים, סוציולוגיים והיסטוריים. הקבוצה פיתחה בסיס משותף למחקר שמתמקד בתהליכים ציביליזטוריים בתורכיה מתקופת האימפריה...
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות הטורקית
מאז הקמתה תורכיה עוסקת בשאלת השייכות האזורית שלה. מתקיימות בה תפיסות נבדלות באשר למרחבים הגיאוגרפיים שאליהם היא צריכה להשתייך ובאשר לסוג השייכות הרצוי. תפיסות אלו מושפעות משיקולים של זהות, פוליטיקה פנימית, ביטחון, תהליכים חברתיים והתפתחויות גלובליות.    בעשור האחרון התעצם מאוד הדיון בסוגיה זו,...
פרויקט הדיאספורה התורכית
הפרויקט שם לו למטרה לנתח את הגורמים המרכיבים את הזהות הספרדית הישראלית בהקשרים לאומיים על ידי לימוד המקרה של הדיאספורה התורכית היהודית בישראל ושל הדיאספורה היהודית בתורכיה. בחינה של תהליך השינוי שעברה קהילה זו, מגולה יהודית בתורכיה לגולה יהודית תורכית בישראל, מבקשת להעמיק את הבנתנו את ההיסטוריה של...