תקציב המדינה

תקציב המדינה לשנים 2017–2018: האם מוצתה ההורדה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר? ניתוח של תקציב הביטחון והתקציבים האזרחיים
כנס התקציב השביעי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר עסק בשאלה: האם מוצתה ההורדה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר? לשם כך נעשה ניתוח של תקציב הביטחון והתקציבים האזרחיים. תקציב הביטחון נותח מכמה היבטים: הן מן ההיבט של השפעתו על הצמיחה והן מן ההיבט של ההתפתחות הצפויה בשכר, ולראשונה מוצג כאן ניתוח...
תקציב המדינה לשנים 2015—2016 לנוכח צורכי המשק לפי המדד החברתי החדש
מחקר המדיניות מסכם את הנושאים שנידונו בכנס התקציב השישי של התוכנית לכלכלה וחברה אשר נערך ביוני 2015: בחלקו הראשון נסקר המצב החברתי בישראל באמצעות מדד חדש שנבנה על ידי התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים; בחלק השני מתוארות ההתפתחויות בתחום המיסוי, מתוך דגש על השינויים שהתחוללו בעשור האחרון...
תקציב המדינה: אילו חלופות יש לתכנון התקציב?
26/06/2016 - 14:45 עד 19:30
האירוע יועבר בשידור חי בשנים האחרונות התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים מכנסת חוקרים ואנשי מקצוע לדיון ציבורי לפני שמתקבלת ההחלטה על תקציב המדינה הבא. בכנס נבחנים תרחישים שונים שעשויים להיגזר מהצעות תקציב חלופיות. תשתית הידע שהתגבשה בתוכנית מאפשרת דיון נרחב ומעמיק בסוגיה. השנה נעסוק בבניית...
תקציב המדינה לשנים  2016-2015
24/06/2015 - 15:00 עד 19:30
כנס התקציב השישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים בשנים האחרונות התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים עורכת דיון ציבורי לפני ההחלטה על תקציב המדינה הבא, דיון הבוחן תרחישים שונים שיכולים להיגזר מהצעות תקציב חלופיות. תשתית הידע שנוצרה בתוכנית מאפשרת דיון נרחב ומעמיק בסוגיה. השנה...
תקציב המדינה לשנת 2015: הכנס החמישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים
תקציב המדינה ל-2015 מציב אתגרים עצומים לנוכח נקודת המוצא המורכבת בעת הכנתו. מעבר לאתגר שבשילוב האוכלוסייה הערבית והחרדית בשוק העבודה, המעצים את השאלה אם להגביר את מעורבותו של שירות התעסוקה הממשלתי בהקצאה הקיימת בשוק העבודה, מתמודדת הממשלה עם שיעורים גבוהים של עוני ואי-שוויון בחלוקת ההכנסות, אשר...
25/06/2014 - 16:45 עד 20:30
בשנים האחרונות עורכת התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים דיון ציבורי לפני ההחלטה על תקציב המדינה הבא, מתוך התבוננות בתרחישים שונים שיכולים להיגזר מהצעות תקציב חלופיות. תשתית הידע שנוצרה בתוכנית מאפשרת דיון נרחב ומעמיק בסוגיה. השנה נעסוק בבניית תרחישים עבור תקציב 2015, אשר צפוי לכלול הפחתה...
תקציב הממשלה החדשה: הצעת התוכנית לכלכה וחברה, מכון ון ליר בירושלים
קביעת התקציב הדו-שנתי של הממשלה החדשה לשנים 2013 ו-2014 חייבה הכרעות מרחיקות לכת הנוגעות לצד ההוצאה ולצד ההכנסות ממסים. הממשלה החדשה, שהושבעה ב-18 במרץ 2013, נדרשה להחליט כיצד לפתור את בעיית ההתחייבויות העודפות שמעבר למותר על פי כלל ההוצאה, ולקבוע אם להעלות מסים כדי לעמוד ביעדי הגירעון שהציבה...
פרופ' אביה ספיבק ופרופ' מישל סטרבצ'ינסקי במאמרי תגובה לידיעות כי בתקציב המדינה ל-2013 יש עודפים של לפחות 12.5 מיליארד ש"ח. פרופ' ספיבק טוען כי הממשלה אינה צריכה למהר ולהוריד מסים בעקבות גילוי העודפים. הדבר שנכון לעשות הוא לשמור על מדיניות מסים קבועה ברמה ממוצעת זהה על פני כל מחזור העסקים – רמה...
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, ראש התוכנית לחברה וכלכלה, מגיב על נתוני ביצוע התקציב וההכנסות ממסים באוגוסט 2013, שהצביעו על שיפור דרמטי בתמונה הפיסקאלית של המשק. לכתבה בגלובס: http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000878433 לכתבה בדה מרקר: http://www.themarker.com/tv/1.2121652  

Pages