רגולציה

יצחק גל-נור
יצחק גל-נור הוא פרופסור אמריטוס בקתדרה ע"ש הרברט סמואל למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. שימש מרצה אורח באוניברסיטאות רבות בעולם, והיה חבר בוועד המנהל של האגודה הבינלאומית למדע המדינה (IPSA) ועורך של סדרת הספרים שלה Advances in Political Scienceבהוצאת Cambridge University Press. בשנים 1994–...
השפעת הרגולציה של תאגידי המים והביוב על המחיר והשירות
בסוף יולי 2017 פורסם שמושל אזור לאציו באיטליה, הכולל גם את עיר הבירה רומא, שוקל להנהיג קיצוב באספקת המים ולאסור הפעלה של המזרקות נוכח משבר המים במדינה. הסיבות למשבר הן בצורת קשה ורמת תחזוקה נמוכה של מערכות המים העירוניות. לקורא הישראלי מן הסתם זה נשמע מוכר. לפני יותר מעשרים וחמש שנה קרא שר החקלאות...
תאגידי המים והביוב בישראל
20/11/2017 - 17:00 עד 20:00
בשנת 2001 נחקק חוק תאגידי מים וביוב ובעקבותיו שונה המבנה המוסדי של משק המים. במקום המחלקות העירוניות הוקמו תאגידי מים וביוב והוקמה רשות רגולטורית עצמאית – רשות המים. מחקר חדש שנערך במרכז חזן במכון ון ליר בירושלים בשיתוף מפעל הפיס בוחן את הרגולציה של משק המים והביוב העירוני והשפעתה על המחיר והשירות...
מי מפחד מרגולציה? מחקר חדש על רגולציה בישראל
19/03/2017 - 16:00 עד 20:30
במרץ 2016 הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל סובלת מעודף רגולציה, עודף בירוקרטיה ועודף משפטיזציה, וכי השילוש הזה גורם לה להיות פחות תחרותית ופחות אטרקטיבית לעסקים. מחירי המוצרים והשירותים גבוהים יותר והאזרח משלם יותר. לדברי נתניהו, הרפורמה הגדולה ביותר שהממשלה יכולה לבצע היא להפחית את הנטל...
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
מאז שנת 2000 נתגלו מרבצי גז גדולים בקרקעית הים התיכון באזורנו. כמעט כל המרבצים שנמצאו שוכנים מחוץ לתחום המים הטריטוריאליים – בשטחים שהוכרזו על ידי מדינות כאזורים כלכליים בלעדיים (Exclusive Economic Zones – EEZs). המחלוקת על גבולות ה-EEZs השונים, ובכללה גם שאלת השליטה במרבצי הגז הקיימים ובמרבצי נפט...
חברות ממשלתיות: מה ההצדקה לקיומן?
29/03/2016 - 16:45 עד 20:00
בשנותיה הראשונות של המדינה התנהל חלק ניכר מפעילות הממשלה בתחום הכלכלי באמצעות חברות בבעלותה, הן מסיבות אידיאולוגיות והן מסיבות פרגמטיות. בשנת 1975 נחקק חוק החברות הממשלתיות, אשר הניח את היסודות לממשל התאגידי של חברות ממשלתיות בישראל, והגדיר את ייעודה ותפקידה של רשות החברות הממשלתיות. ב-1955 פעלו...
בין פטיש ההפרטה לסדן האתיקה
23/11/2015 - 16:30 עד 20:00
בכנס זה ייבחנו סוגיות אתיות המתעוררות בעקבות תהליכי ההפרטה. המצדדים בהפרטה טוענים כי היא מביאה להגברת היעילות והתחרות, לשיפור השירות לאזרחים, לרגולציה ראויה, למניעת שחיתות, לגמישות תעסוקתית, להקטנת שירות המדינה, ולשילוב המגזר העסקי והחברתי בעשייה הציבורית. מנגד, המתנגדים טוענים כי כל אחד מהנימוקים...
כנס סיום השנה של התוכנית לכלכלנים חברתיים
30/07/2015 - 18:30 עד 20:00
בשנים האחרונות התחוללו ברחבי העולם ובישראל שינויים דרמטיים בשיח הציבורי על חברה וכלכלה. נושאים כמו אי-שוויון חברתי, פערי שכר והשלכותיהם, אופייה של הרגולציה הממשלתית והמבנה הרצוי לשוק העבודה נעים משולי הדיון הציבורי אל מרכז הבמה. אנשי אקדמיה, כלכלנים ואנשי ממשל קוראים ופועלים לגיבוש מדיניות ציבורית...
מדיניות ההפרטה בישראל: אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי
מדיניות ההפרטה הנוהגת מאז שנות השמונים של המאה העשרים שינתה את פני החברה והכלכלה בישראל יותר מכל רפורמה אחרת. אין מדובר רק בסוגיה כלכלית, שכן ההפרטה קשורה קשר הדוק להשקפות עולם בדבר היחסים הרצויים בין המדינה לאזרחיה. הספר מדיניות ההפרטה בישראל: אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי הוא פרי מחקר...
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל - דוח שנתי 2013
דוח זה, הרביעי במספר, סוקר בתמציתיות 41 מהלכי הפרטה וארבעה מהלכי הלאמה שביצעה ממשלת ישראל בשנת 2013 – כמחציתם עדכון של מהלכים שהחלו בשנים קודמות ומחציתם חדשים. בראשית 2013 עדיין נשמעו ברקע הדי המחאה החברתית. דוח ועדת טרכטנברג שנכתב בעקבות המחאה המליץ לשקול את מהלכי ההפרטה, ובדוח מבקר המדינה לשנת...

Pages