פוליטיקה

הפורום ללימודי תורכיה בת זמננו
מנהלת הפורום: ד"ר צמרת לוי-דפני   ההתמקדות בתורכיה כאחת ממדינות הים התיכון, ובתקופה המודרנית, נובעת מהרצון לקדם מחקר חלוצי בנושא בישראל. בעוד המחקר ההיסטורי בארץ על האימפריה העותמאנית מתקדם וראוי, נראה שהמומחיות בנושא המדינה התורכית המודרנית נדחקת באופן יחסי לקרן זווית. אי לכך ריכזנו במכון קבוצה של...
הגות חברתית ופוליטית
מתוך הסערות והשינויים החברתיים והפוליטיים שהתרחשו וממשיכים להתרחש ברחבי המזרח התיכון צומח רעב אינטלקטואלי להבין הוגים וטקסטים מרכזיים שהשפיעו על התפתחות האזור. לפיכך בחר המכון לקדם את המחקר והדיון בתחום זה מתוך התעמקות בטקסטים שנכתבו בשפות האזור, בכללן ערבית, צרפתית, עברית, יוונית וטורקית. הדיון...
11/04/2019 - 09:00 עד 15:45
סוגיות מרכזיות במציאות החברתית-כלכלית-פוליטית בעיר ירושלים
על הפואטיקה והפוליטיקה
28/01/2019 - 17:30 עד 19:00
פתיחה: שמעון אדף   דורית רביניאן "גאווה ודעה קדומה": על הנשיות המזרחית בספריה של רונית מטלון   ד"ר רוני הלפרן הצרות של האהבה   ד"ר עמוס נוי לוונטיניות: בין פואטיקה לסוציולוגיה   דרור משעני רונית מטלון ורולאן בארת
25/11/2018 - 18:00 עד 20:30
סדנה שנייה למעוניינים, נא להירשם עד ליום 22 בנובמבר 2018 להרשמה: mada@mada-research.org
איגרת על ה"הומניזם"
27/11/2018 - 18:00 עד 20:30
המסה איגרת על ה"הומניזם", המבוססת על איגרת שכתב מרטין היידגר בשנת 1946, מוגשת כאן לראשונה בתרגום עברי. מעבר לחשיבות המסה להבנת הגותו של היידגר – מגדולי ההוגים המערביים במאה העשרים – והמפנה שחל בה מאז פרסום ספרו הגדול הוויה וזמן (1927), איגרת על ה"הומניזם" מספקת גם עדות מרתקת למתח הפילוסופי והפוליטי...
מפגש עריכה: מגדר ופוליטיקה
09/10/2018 - 16:00 עד 19:00
בואי לכתוב ערכים חדשים ולהרחיב ערכים קיימים על פוליטיקאיות בישראל ובעולם, פעילות פוליטיות, תנועות וארגונים פוליטיים ועוד. אם יש לך חיבור לעולם הפוליטיקה את מוזמנת להרחיב את הידע החופשי על נשים ופוליטיקה בוויקיפדיה. הכוח לשינוי נמצא בידייך!   מה צפוי? נפתח את המפגש בסדנת עריכה בוויקיפדיה של עמותת...
03/10/2018 - 10:15 עד 04/10/2018 - 17:45
היבטים פוליטיים בחייהם של הערבים אזרחי ישראל
הספר היבטים פוליטיים בחייהם של הערבים אזרחי ישראל עוסק בהתפתחות החשיבה והפעולה הפוליטית בקרב הערבים אזרחי ישראל מקום המדינה ועד ימינו, נושא שלא זכה עד כה לתשומת לב מספקת במחקר. לאורך השנים פיתחו הערבים בישראל מאפיינים חברתיים ופוליטיים ייחודיים. ייחודיות זו התעצבה לאחר מלחמת 1967 והלכה והתחדדה עם...

Pages