צדק חלוקתי

התפתחות הפרוגרסיביות של המסים הסטטוטוריים בישראל
בכל מדינות ה-OECD מקובל להנהיג מערכת מסים פרוגרסיבית – כלומר מערכת שבה שיעור המס הממוצע עולה עם הכנסת הפרטים. הפרוגרסיביות של מערכת המס מושפעת מההחלטות של הממשלה לאורך זמן, ובהן החלטות על זיכויים ופטורי והחלטות על מסים סטטוטוריים, דהיינו החלטות על שינויים בשיעורי המס השונים. בנייר עבודה זה נבחנת...
שמואל שי
פרופסור שמואל שי ייסד את המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים והיה המנהל האקדמי שלו עד 2006. הוא כיהן במשך שנים רבות כמנהל מחקר במכון לואיס גוטמן למחקר חברתי שימושי וכן במרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן-גוריון. פרופ' שי לימד "תיאוריה סטטיסטית ותורת...