הסנגוריה הציבורית

שוויון בפני החוק? דיון בנגישות לייצוג במשפט הפלילי
ניתן להוריד קובץ PDF של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).