שוויון

מאז שנות התשעים עוברות מערכות החינוך במדינות רבות שינוי מהותי שמובל בידי שני כוחות סותרים לכאורה: מצד אחד התחזקות המחשבה הניאו-ליברלית, מתוך דגש על יעילות, פריון, בחירה ותחרות, ומצד שני שגשוג חסר תקדים של רטוריקת שוויון ההזדמנויות והתביעות לגיוון ולרב-תרבותיות. בישראל למשל מגמה זו מתבטאת בהקמה של...
מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות
שיח הרב-תרבותיות חרג זה כבר מן הדיון הפילוסופי-נורמטיבי והתפשט אל שאלות פוליטיות-מעשיות הנוגעות לחלוקת משאבים הוגנת, לשוויון בין יחידים וקבוצות ולהכרה תרבותית. המדיניות הציבורית לגווניה נדרשת להסתגל למציאות החדשה ולדרישות הנגזרות ממנה. כמו במדינות אחרות בעידן שלנו, גם בישראל קיומה של שונות אתנית,...
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
מגילת העצמאות קובעת: "מדינת ישראל [...] תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל". מה שנוסח שם כחזון, בלשון עתיד, ראוי לו שייבחן עתה. מהו חזונם של נביאי ישראל? האם מדינת ישראל מגשימה את החזון הזה? האם היא "מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום"? שאלות אלו עמדו במוקד קבוצת...
האם שוויון מחייב שילוב? המקרה של מערכת החינוך הממלכתי ביפו
מהי הדרך הטובה ביותר להביא לשוויון ולשילוב האוכלוסייה הערבית הישראלית בקרב החברה הישראלית בכללותה? האם בשיטת האינטגרציה או על ידי הפרדה? נייר עמדה זה בוחן את סוגיית שילובם של ערביי ישראל בחברה הישראלית בתחום החינוך הממלכתי בעיר מעורבת. הדילמה היא זו: ההפרדה משרתת את האינטרס של הקבוצה החזקה המבקשת...
ישראל שוויונית? מדיבורים לאסטרטגיה
מדינת ישראל מאופיינת ברמה גבוהה של אי-שוויון בין פרטים השייכים לקבוצות חברתיות שונות. מצב זה כולל אי-שוויון בהשכלה, בבעלות על משאבים כלכליים, בשכר, בנגישות לבעלות על קרקע, בהשקעת המדינה, באפשרויות למוביליות חברתית ועוד. אי-שוויון זה נידון רבות, בשיח הציבורי והאקדמי, אולם לצד ההכרה באי-השוויון,...
שוות בארגונים במקצועות ובתחומי פעילות רבים נשים פועלות בסביבות גבריות, הרוויות בחסמים ודפוסי פעולה המקשים על פעילותן ומצמצמים את יכולת ההתקדמות וההשפעה שלהן. חוויה זו משותפת לנשים בתחומים מקצועיים מגוונים. לשם כך הוקמה "שוות בארגונים" – רשת של קבוצות הפועלות בארגונים ובשדות מקצועיים לקידום הוגנות,...
מדד המגדר, פיתוח חדשני ופורץ דרך של שוות, הוא כלי לבחינה רחבת היקף של רמת האי-שוויון המגדרי בין גברים לנשים בישראל לאורך השנים. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי-שוויון בתחומי חיים שונים – שוק העבודה, מגדור מקצועי, השכלה, בריאות, עוני, אלימות, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות ותקשורת, מעמד אישי, חלוקת...