כלכלה פוליטית

פרופ' משה יוסטמן
פרופסור משה יוסטמן עומד בראש תחום החברה האזרחית במכון ון ליר בירושלים. עד לאחרונה שימש מנהלה בפועל של התוכנית לכלכלה וחברה במכון. בעבר ריכז במכון את קבוצת המחקר הרב-תחומית מדידת הבלתי מדיד, שבחנה בעיות מדידה מורכבות בתחומים שונים של מדעי החברה. הוא משמש פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון, שם הוא...
חישוב ההכנסות ממס עיזבון בישראל
עבודה זו אומדת את גובה התקבולים הצפויים במדינת ישראל אם יושת בה מס עיזבון. מס עיזבון הוא אחד המסים השנויים ביותר במחלוקת, ומתקיימים עליו דיונים ציבוריים נרחבים בארץ ובעולם. באמצעות דגם של פרופ' תומס פיקטי מבית הספר לכלכלה בפריז, שהתפרסם מוצגים בה לראשונה אומדנים ממשיים לתקבולים הצפויים ממס עיזבון...
רונן מנדלקרן
ד"ר רונן מנדלקרן הוא חבר סגל בבית הספר למדע-המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב ומשנת 2007 הוא חוקר בפרויקט אחריות המדינה, גבולות ההפרטה וסוגיית הרגולציה במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים. בעבר היה מנדלקרן עמית באקדמיה ע״ש פולונסקי (2011–2016) ועמית פוסט-...