חינוך לשלום

שרה אוסצקי-לזר
ד"ר שרה אוסצקי-לזר קיבלה את התואר השני ואת התואר השלישי שלה מן החוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה, ואת התואר הראשון מן החוג לשפה וספרות ערבית והחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים. היא עסקה במחקר ובהוראה במוסדות אקדמיים שונים, והתמקדה במיעוט הערבי בישראל...