שפה

אקדמיה באנגלית בלבד? שאלת השפה במדעי הרוח והחברה בישראל
13/03/2018 - 09:30 עד 15:00
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל משתלבת במידה הולכת וגדלה בקהילה האקדמית הבינלאומית. לתהליך זה יש צדדים חיוביים רבים אך גם השלכות מסוכנות. אחת מהן היא הניתוק הגובר בין החוקרים לבין החברה והתרבות המקומית. הדרישה לפרסום בבמות בינלאומיות מביאה לידי כך שאקדמאים רבים, גם במדעי הרוח והחברה, מפרסמים רק באנגלית...
השפה הערבית באקדמיה בישראל: ההיעדרות ההיסטורית, האתגרים בהווה, הסיכויים לעתיד
מחקר זה הוא המחקר הראשון הבוחן באופן מקיף את מקומה ומעמדה של השפה הערבית באקדמיה בישראל. נוכח מקומה של השפה הערבית במרחב הציבורי בישראל בכלל, נבדק במחקר מעמדה של השפה הערבית במרחב האקדמי. במסגרת זו נבדקה שאלת נוכחותה – או היעדרה – של הערבית הן כשפה אקדמית המשמשת שפת הרצאה בכנסים ושפת הוראה בקורסים...
השפה הערבית באקדמיה הישראלית
03/07/2016 - 16:30 עד 18:00
לראשונה בתולדות האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה יתקיים הפאנל המרכזי של הכנס השנתי של האגודה בשפה הערבית. במושב יסקרו נציגי מכון ון ליר בירושלים, מרכז סיכוי ועמותת דיראסאת את הפרויקט שקידמו במהלך השנתיים וחצי האחרונות (בסיוע האיחוד האירופי בישראל), אשר במרכזו קידום השפה הערבית במרחב האקדמי בישראל,...
מגמות בחקר ההיסטוריה הגרמנית בישראל
13/06/2016 - 19:00 עד 21:00
מפגש זה הוא הראשון בסדרת הרצאות שילוו את הפרויקט קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח בשנים 1970–2000. במסגרת הפרויקט נבחן מה היו המניעים שהובילו ליצירת קשרי מחקר בין גרמניה לישראל בתחום ההיסטוריה ובתחום השפה והספרות הגרמנית, וכיצד הושפעו מדעי הרוח בישראל משיתוף הפעולה עם האקדמיה הגרמנית.
31/05/2016 - 18:00 עד 20:00
מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות...
ביטחוניים או פוליטיים?  על האסירים הפלסטינים ומקומם בפתרון הסכסוך
03/05/2016 - 18:00 עד 20:00
מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות...
מדורת שבט אלטרנטיבית? קווים לדמותו של הסרט הערבי של יום שישי אחר הצהריים
05/04/2016 - 18:00 עד 20:00
מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות...
חיפה בעברית, חיפה בערבית
05/05/2015 - 09:00 עד 20:00
חיפה, עיר שחיים בה יהודים וערבים, הפכה מאז תחילת המאה העשרים למוקד של יצירה תרבותית יהודית וערבית. מגוון יצירתי זה, שנכתב בעבר ובהווה בין הכרמל לים, כולל אבני דרך בספרות, בקולנוע, במוזיקה ובתיאטרון היהודיים והערביים גם יחד. אופני היצירה ותכניה השתנו במשך השנים, פשטו צורה ולבשו צורה, בין השאר לאור...
קול קורא - רב-לשוניות בחברה הישראלית: שפה, זיכרון ואתיקה
ראשי הקבוצה: ד"ר טל גולדפיין ופרופ' אלון קונפינו רב-לשוניות היא תופעה גלובלית שמאפיינת את החברה בישראל מאז התהוותה ועד היום. עברית, ערבית, אנגלית, רוסית, אמהרית ושפות נוספות הן חלק ממרקם החיים היום-יומי, מן הערכים, האמונות, והדימויים של הישראלים. במהלך שנת 2015 תתכנס במכון ון ליר בירושלים קבוצת...
20/02/2015 - 09:00 עד 13:15
הדיון על השפה הערבית בישראל פותח פתח לעבר סוגיות כבדות משקל הנראות מכריעות עוד יותר בימים אלו. השפה הערבית, הקשורה לתרבות הערבית ולערבים אזרחי ישראל, לזכויות קולקטיביות ולערכים פוליטיים וסימבוליים, הקשורה בהיסטוריה של רבים מהיהודים, והמעוגנת כשפה רשמית בארץ הנשמרת בצד הערבי והנשכחת בצד היהודי,...

Pages