עדות

העברת זיכרון ובדיון
המקרה הקיצוני של השואה מציב שאלות מכוננות לגבי העברת הזיכרון, של יחיד ושל קהילה. האם היא רק איסוף של תיעוד היסטורי או גם בהכרח ביטוי של צריבות-אָפֶקט והשלמה בידיונית של החסר בין "פרטי מציאות"? ומהם הכלים הניאורלוגיים, פסיכולוגיים, היסטוריים, תרבותיים להבנת התהליך?    השואה, כשאלת מוצא, מעלה שאלה...
פרופ' עמוס גולדברג
עמוס גולדברג הוא פרופסור חבר בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו ובבית הספר לספרויות באוניברסיטה העברית בירושלים. עד אוקטובר 2013 היה עורך-שותף של כתב העת הדו-לשוני דפים לחקר השואה (Dapim: Studies on the Holocaust). את עבודת הדוקטור שלו השלים גולדברג בהצטיינות יתרה בחוג ליהדות זמננו באוניברסיטה...