גוף

קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק
אסופה זו מציגה זירות של מפגש בין מגדר לבין קפיטליזם, מתוך ההבנה המאתגרת שבזירות אלו מתקיימים יחסי שוק המתאפיינים בחישוב מתמיד של רווח והפסד, עלות ותועלת. באמצעות מאמרים, מסות, סיפורים קצרים, יצירות אמנות ושירה, האסופה מציעה להבין את מכלול היחסים החברתיים במערכת הקפיטליסטית כיחסי צריכה, קנייה ומכירה...
מוסר, גוף, חברה
שתי עמדות מוצא הנחו קבוצה בין-תחומית זו. על פי האחת, "מוסר" – הן כנקודת מבט של מחויבות כלפי אחרים, הן כנגזרת של השתקות ושל יחסי דיכוי והן כממד אוטונומי של המציאות החברתית – הוא אחד הרבדים המרכזיים בחיים החברתיים. ואולם, מנקודת מבטם של חוקרי חברה ותרבות, הקשרים בין "החיים החברתיים" לבין "החיים...
טל כוכבי
ד"ר טל כוכבי למדה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בעבודת המוסמך הציגה ניתוח ביקורתי של תיאוריית הפעילות התקשורתית של יורגן הברמאס. עבודת הדוקטור שלה – "בין ריקוד לאנתרופולוגיה" – נכתבה בהדרכת פרופ' זלי גורביץ' וזיכתה אותה בציון מעולה ובפרס בהט לספר העיון המקורי הטוב...