מערכת החינוך

נשיאה באחריות בחינוך: בין גיבוש להתמוססות
בשנים האחרונות גוברת הביקורת כלפי מערכות החינוך הציבוריות לנוכח הישגיהן הרחוקים מלהשביע רצון. הביקורת לא פסחה על מערכת החינוך הישראלית, והיא נדרשת להסביר השכם והערב מדוע ילדי מדינת ישראל אינם מצליחים להשיג דירוג גבוה יותר במבחנים הבינלאומיים, מדוע שיעור התלמידים הנושרים מבתי הספר כה גבוה, מדוע...
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל
12/04/2011 - 14:00 עד 18:00
מאבקם של העובדים הסוציאליים הציף מחדש שאלות באשר לאחריות המדינה ולמדיניות ההפרטה בישראל. בכינוס יסקרו חוקרי המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים את מצב ההפרטות בארבעה תחומים: עובדים מופרטים, מערכת הבריאות, פנסיה תעסוקתית ומערכת החינוך.    בשיתוף קרן אברט בישראל והמטה...
מחלוקת 10: ביזור והפרטה במערכת החינוך
חינוך פורמלי, מגיל הגן ועד לבגרות, הוא אחד השירותים המרכזיים שהמגזר הציבורי אחראי לממן ולספק כמעט בכל מדינה ומדינה, וכן גם בישראל. במדינות המתועשות המתקדמות החברות בארגון ה-OECD, מממנת המדינה בממוצע כ-91% מההוצאה על חינוך יסודי, תיכוני ועל-תיכוני, למעט חינוך גבוה ובישראל שיעור זה אף מעט גבוה יותר;...
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך- נייר מדיניות
הפרסום אזל וניתן להוריד קובץ PDF שלו כאן.
אסטרטגיות לקידום החברה הערבית בישראל-  מס' 1: המלצות לשיפור מערכת החינוך הערבית בישראל
ניתן להוריד קובץ PDF  של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).
לקראת מהפכה חינוכית? בעקבות כנס ון ליר לחינוך על יישום דוח דוברת
הספר לקראת מהפכה חינוכית? מציג ניתוח חדשני מזוויות ראייה מקוריות בנושא הרפורמות בחינוך ובוחן גם את היבטיהן ההיסטוריים. הספר התגבש בעקבות "כנס ון ליר לחינוך" שהתמקד בדוח דוברת. האומנם מהפכה חינוכית? המאמרים המגוונים בספר זה בוחנים לעומק כמה מהנחות היסוד שעליהן מושתת דוח דוברת ומעמידים בראי הביקורת...
האם מצטמצמים הפערים בחינוך?
עבודה זו בוחנת את התפתחות הפערים בהישגי התלמידים בחינוך העברי במהלך שנות הלימוד. בחינות המיצ“ב שבהן נבחנים התלמידים בכיתות ב‘, ה‘ וח‘ מאפשרות מעקב אחר התפתחות ההישגים והפעלת תוכניות חינוכיות המכוונות לצמצום פערים בהישגים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. תוצאות העבודה מראות כי בין כיתה ה‘ לכיתה ח‘ גדלים...