צבא

מגדר בבסיס: נשים וגברים בשירות הצבאי
מדיניות הצבא בישראל ביחס לנשים השתנתה מאוד בשני העשורים האחרונים והיא מאותגרת מכיוונים שונים. בשנת 2017, למשל, שיעור הנשים שהתנדבו לתפקידי לחימה היה הגבוה ביותר מזה שנים, אולם בה בעת פתיחת תפקידים קרביים בפני נשים וביטול ההפרדות המגדריות בקורסים צבאיים מעוררים התנגדות קשה בתוך הצבא ומחוץ לו. המשטר...
מי שולט על הצבא?
21/06/2011 - 18:00 עד 20:00
ערב דיון לכבוד ספרו של יגיל לוי  במרכז הספר מוצעת ההבחנה בין הפיקוח האזרחי על הצבא – הממוקד בתורת הלחימה, במדיניות הגיוס, בתפקוד המבצעי ובהיבטים המשקיים של התנהלות הצבא – ובין הפיקוח על הצבאיות כתרבות פוליטית, המעניקה לגיטימציה לשימוש בכוח ומשקפת את מפלס המיליטריזם בחברה. הטענה המרכזית הנפרסת בספר...
מרחב הביטחון
בישראל, הביטוי הטריטוריאלי של הביטחון נרחב ביותר. מערכת הביטחון, בעיקר באמצעות צה"ל, מחזיקה בצורות שונות ביותר ממחצית משטחי המדינה ומשפיעה עליהם. חותמו של הנוף הביטחוני ניכר בכל מקום בארץ: בערים, בשטחים הכפריים ובשטחים הפתוחים. השליטה וההשפעה הטריטוריאליות של מערכת הביטחון מתאפשרות בשל מעמדה המיוחד...