אזרחות

קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק
אסופה זו מציגה זירות של מפגש בין מגדר לבין קפיטליזם, מתוך ההבנה המאתגרת שבזירות אלו מתקיימים יחסי שוק המתאפיינים בחישוב מתמיד של רווח והפסד, עלות ותועלת. באמצעות מאמרים, מסות, סיפורים קצרים, יצירות אמנות ושירה, האסופה מציעה להבין את מכלול היחסים החברתיים במערכת הקפיטליסטית כיחסי צריכה, קנייה ומכירה...
החברה הישראלית והפערים הכלכליים
24/04/2018 - 16:30 עד 19:45
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים לאזרחות העוסקת במגוון סוגיות העומדות במרכז הדיון הציבורי-אזרחי בהוראת מקצוע האזרחות.  ההשתלמות תחשוף היבטים ורבדים תיאורטיים ורעיוניים של מגוון נושאים מתוכנית הלימודים באזרחות, בזיקה לסוגיות אזרחיות...
יחסי הון–שלטון בישראל
27/02/2018 - 16:30 עד 19:45
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים לאזרחות העוסקת במגוון סוגיות העומדות במרכז הדיון הציבורי-אזרחי בהוראת מקצוע האזרחות.  ההשתלמות תחשוף היבטים ורבדים תיאורטיים ורעיוניים של מגוון נושאים מתוכנית הלימודים באזרחות, בזיקה לסוגיות אזרחיות...
רב-תרבותיות וחינוך לאזרחות בישראל
23/01/2018 - 16:30 עד 19:45
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים לאזרחות העוסקת במגוון סוגיות העומדות במרכז הדיון הציבורי-אזרחי בהוראת מקצוע האזרחות.  ההשתלמות תחשוף היבטים ורבדים תיאורטיים ורעיוניים של מגוון נושאים מתוכנית הלימודים באזרחות, בזיקה לסוגיות אזרחיות...
חינוך לאזרחות בעידן הגלובליזציה וטכנולוגיות המידע
26/12/2017 - 16:30 עד 19:45
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים לאזרחות העוסקת במגוון סוגיות העומדות במרכז הדיון הציבורי-אזרחי בהוראת מקצוע האזרחות.  ההשתלמות תחשוף היבטים ורבדים תיאורטיים ורעיוניים של מגוון נושאים מתוכנית הלימודים באזרחות, בזיקה לסוגיות אזרחיות...
לקראת התפתחות מעמד ביניים בחברה החרדית
28/11/2017 - 16:30 עד 19:45
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים לאזרחות העוסקת במגוון סוגיות העומדות במרכז הדיון הציבורי-אזרחי בהוראת מקצוע האזרחות.  ההשתלמות תחשוף היבטים ורבדים תיאורטיים ורעיוניים של מגוון נושאים מתוכנית הלימודים באזרחות, בזיקה לסוגיות אזרחיות...
מהפכה חוקתית והרשות השופטת
29/03/2016 - 16:00 עד 19:30
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים לאזרחות בחטיבה העליונה העוסקת במגוון סוגיות העומדות במרכז הדיון הציבורי־מקצועי בהוראת מקצוע האזרחות. ההשתלמות תחשוף היבטים ורבדים תיאורטיים רעיוניים של נושאים מגוונים מתוכנית הלימודים באזרחות, בזיקה ...
יחסי האזרח והמדינה בתפיסות דמוקרטיות שונות
23/02/2016 - 16:00 עד 19:30
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים לאזרחות בחטיבה העליונה העוסקת במגוון סוגיות העומדות במרכז הדיון הציבורי־מקצועי בהוראת מקצוע האזרחות. ההשתלמות תחשוף היבטים ורבדים תיאורטיים רעיוניים של נושאים מגוונים מתוכנית הלימודים באזרחות, בזיקה ...
הפרטה של מערכת החינוך והשלכותיה על פערים חברתיים
15/03/2016 - 16:00 עד 19:30
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים לאזרחות בחטיבה העליונה העוסקת במגוון סוגיות העומדות במרכז הדיון הציבורי־מקצועי בהוראת מקצוע האזרחות. ההשתלמות תחשוף היבטים ורבדים תיאורטיים רעיוניים של נושאים מגוונים מתוכנית הלימודים באזרחות, בזיקה ...
סוגיית האי־שוויון המגדרי: אסטרטגיות לקידום מעמדן הדמוקרטי והאזרחי של נשים מקבוצות שונות בחברה בישראל
29/12/2015 - 16:00 עד 19:30
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים לאזרחות בחטיבה העליונה העוסקת במגוון סוגיות העומדות במרכז הדיון הציבורי־מקצועי בהוראת מקצוע האזרחות. ההשתלמות תחשוף היבטים ורבדים תיאורטיים רעיוניים של נושאים מגוונים מתוכנית הלימודים באזרחות, בזיקה ...

Pages