הלכה

23/12/2013 - 10:00 עד 11:00
מרכזיותו של המוות אצל היידגר ואתגור המחשבה הדתית
23/12/2013 - 09:30 עד 24/12/2013 - 19:15
הכנס יבחן את יחסה הישיר והעקיף של ההלכה לסוגיית המוות, ויעקוב אחר ההשפעה של מושג המוות כאירוע מכונן בתרבות האנושית על עיצוב דרכיה של מחשבת ההלכה בנושאים שונים.
אריאל פורסטנברג
אחד ממוקדי ההתעניינות המרכזיים שלו הוא התהוותם של מושגים ושינוי מושגי. משום כך עשה את לימודי המוסמך והדוקטורט במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל-אביב. כדי לחקור דינמיקות מושגיות שונות בחר ד"ר פורסטנברג בגוף ידע עשיר במושגים ובסכמות מושגיות שאינו מדעי, והוא התלמוד...
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – איך לחנך?
ניתן להוריד קובץ PDF  של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).  
ההלכה: הקשרים רעיוניים ואידאולוגיים גלויים וסמויים
בספר ההלכה: הקשרים רעיוניים ואידאולוגיים גלויים וסמויים מכונסים מאמרים פרי עטם של כמה מטובי החוקרים בתחום ההלכה והפילוסופיה של ההלכה. המאמרים חושפים את תפיסת עולמם הגלויה והסמויה של פוסקים שונים ואת דרך התמודדותם עם תרבויות ועם רעיונות חוץ-הלכתיים. יש מהם שהפנימו מושגים 'מהחוץ' ויש מהם שהתמודדו עם...
עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתבררים בספר עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה.  בספר ארבעה פרקים: בירור תחום המחקר; המאבק על מקומה והשפעתה של הפילוסופיה בהלכה; בין...
הלכה, מטה-הלכה ופילוסופיה: עיון רב תחומי
הספר הלכה, מֵטה-הלכה ופילוסופיה הוא פסיפס מחקרי מרתק, המרחיב ומגדיר מחדש את גבולות השיח של המחקר המטה-הלכתי. הקוראים מוזמנים להתבוננות חדשה בדינמיקה ההלכתית לאור תובנות ודגמי מחשבה חוץ-הלכתיים מן הפילוסופיה, האנתרופולוגיה, הסוציולוגיה, המשפט, הפסיכולוגיה והחינוך. אלה מאירים את הבנתנו באשר לקורפוס...
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
בלהט המאורעות, הדיון בסוגיות בוערות במדינה נעשה לא אחת יצרי, כוחני, פוליטי ושטחי, והשאלות האמתיות אינן זוכות לדיון מעמיק שבו באות לידי ביטוי גישות שונות, ונשקלים היבטיו השונים של הנושא הנדון והשלכותיו הרחבות.  קבוצת מחקר זו דנה במגוון של נושאים שעולים על סדר יומה של החברה הישראלית חדשים לבקרים,...

Pages