הלכה

החזון איש: הפוסק, המאמין ומנהיג המהפכה החרדית
10/11/2011 - 18:00 עד 21:00
ר' אברהם ישעיהו קרליץ, החזון איש (1953-1878), היה מנהיגה הבולט של היהדות החרדית בארץ ישראל בשנים הקריטיות של "המדינה בדרך", השואה והקמת מדינת ישראל. החזון איש היה אחד מגדולי הפוסקים במאה העשרים והיה אחראי בין השאר לאיסור הגורף על שימוש בחשמל בשבת, להתנגדות החרדית לזיכרון השואה, לאיסור הגורף על גיוס...

Pages