חקיקה

עקרונות להסדרה חקיקתית של חוק עמותות חדש
חוק העמותות הישראלי, שנחקק בשנת 1980, שורשיו בשנותיה הראשונות של המדינה, בעת שהונחה הצעת החוק הראשונה של חוק זה על שולחן הכנסת (1954). החוק הקיים, על אף התיקונים הרבים שנעשו בו, אין בו מענה לצורכי ארגוני המגזר האזרחי במאה העשרים ואחת. חוק העמותות אינו חוק התאגדות בלבד, הוא בבואה של יחסי מדינה-חברה...
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
בשנים האחרונות היינו עדים לשורה של הצעות חוק שהועלו בכנסת ושל חוקים שכבר אושרו, הפוגעים בזכויות יסוד העומדות בבסיס הדמוקרטיה: חופש הביטוי, חופש המחאה, והשוויון לפני החוק. הבולטים שבהם: חוק האזרחות והכניסה לישראל (מניעת איחוד משפחות), "חוק החרם", "חוק הנכבה", "חוק ועדות הקבלה" והצעת החוק להגבלת...
התשובה להפרטה: חקיקה!?
07/11/2011 - 16:45 עד 19:30
  המחאה החברתית הציפה שאלות מהותיות בעניין מדיניות ההפרטה בישראל. על אף המחאה, ממשלת ישראל ממשיכה בתהליכי הפרטה כמעט בכל תחום של חיינו. גם דוח טרכטנברג לא התייחס לסוגיה העקרונית והסתפק בהמלצה להגביר את הרגולציה.  המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים יוזם חקיקה שמטרתה להסדיר את סוגיית...
מדיניות ציבורית, חקיקה והמגזר השלישי / רב־שיח: מדיניות חקיקה ורגולציה כלפי המגזר  השלישי בישראל
06/11/2012 - 16:15 עד 17:30
הכנס יעסוק בהיבטים של המדיניות הציבורית כלפי המגזר השלישי בישראל ובעקרונות מדיניות החקיקה באשר להתאגדות, לממשל תאגידי ולפעילות של ארגוני המגזר השלישי בישראל. לצד דוברים בכירים מן המגזר הציבורי, מן המגזר השלישי ומן האקדמיה בארץ, ישתתפו בכנס פרופ' דאגלס ראטצן, נשיא המרכז הבינלאומי לחוקי ארגונים ללא...
מדיניות ציבורית, חקיקה והמגזר השלישי  / עקרונות חקיקה לחוק עמותות חדש בישראל
06/11/2012 - 15:30 עד 16:15
הכנס יעסוק בהיבטים של המדיניות הציבורית כלפי המגזר השלישי בישראל ובעקרונות מדיניות החקיקה באשר להתאגדות, לממשל תאגידי ולפעילות של ארגוני המגזר השלישי בישראל. לצד דוברים בכירים מן המגזר הציבורי, מן המגזר השלישי ומן האקדמיה בארץ, ישתתפו בכנס פרופ' דאגלס ראטצן, נשיא המרכז הבינלאומי לחוקי ארגונים ללא...
מדיניות ציבורית, חקיקה והמגזר השלישי / הרצאת אורח: פרופ' אוולין ברודי
06/11/2012 - 14:30 עד 15:15
במסגרת פורום ון ליר למגזר השלישי הכנס יעסוק בהיבטים של המדיניות הציבורית כלפי המגזר השלישי בישראל ובעקרונות מדיניות החקיקה באשר להתאגדות, לממשל תאגידי ולפעילות של ארגוני המגזר השלישי בישראל. לצד דוברים בכירים מן המגזר הציבורי, מן המגזר השלישי ומן האקדמיה בארץ, ישתתפו בכנס פרופ' דאגלס ראטצן, נשיא...
מדיניות ציבורית, חקיקה והמגזר השלישי  / רב שיח:מדיניות ציבורית כלפי המגזר השלישי בישראל
06/11/2012 - 12:00 עד 13:30
במסגרת פורום ון ליר למגזר השלישי הכנס יעסוק בהיבטים של המדיניות הציבורית כלפי המגזר השלישי בישראל ובעקרונות מדיניות החקיקה באשר להתאגדות, לממשל תאגידי ולפעילות של ארגוני המגזר השלישי בישראל. לצד דוברים בכירים מן המגזר הציבורי, מן המגזר השלישי ומן האקדמיה בארץ, ישתתפו בכנס פרופ' דאגלס ראטצן, נשיא...
מדיניות ציבורית, חקיקה והמגזר השלישי
06/11/2012 - 09:30 עד 17:30
במסגרת פורום ון ליר למגזר השלישי הכנס יעסוק בהיבטים של המדיניות הציבורית כלפי המגזר השלישי בישראל ובעקרונות מדיניות החקיקה באשר להתאגדות, לממשל תאגידי ולפעילות של ארגוני המגזר השלישי בישראל. לצד דוברים בכירים מן המגזר הציבורי, מן המגזר השלישי ומן האקדמיה בארץ, ישתתפו בכנס פרופ' דאגלס ראטצן, נשיא...
הקבוצה המשפטית
בשנים 2011 ו-2012 פעילות פורום ון ליר למגזר השלישי מתמקדת בעיקר בתחום המשפטי-אלכ"רי ובהיבטי ההסדרה החוקית הנוגעים להתאגדות ולפעילות של ארגונים ללא כוונת רווח. התמקדות זו קשורה קשר הדוק להחלטה של קובעי המדיניות במשרד המשפטים לפתח מסגרת חקיקתית חדשה ולזנוח את חוק העמותות הקיים.  חוק העמותות משנת 1980...

Pages