סטטיסטיקה

רמסיס גרא
בוגר החוגים לכלכלה ולסטטיסטיקה ובעל תואר מוסמך בסטטיסטיקה יישומית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. שימש בתפקידים אחדים במשרד הכלכלה והתכנון ובמוסד לביטוח לאומי, והיום הוא כלכלן/סטטיסטיקאי בחטיבת מידע וסטטיסטיקה בבנק ישראל.
מדידת הבלתי מדיד
ככל שהעולם נהיה תחרותי ומבוזר יותר כן גוברת הדרישה לבקרה כמותית, גם על תחומים שפעם נחשבו בלתי ניתנים למדידה כגון חינוך, בריאות, רווחה ומחקר. בעיות מדידה מופיעות ברמת המיקרו – למשל מדידת התפוקה של בית ספר או בית חולים לצורך בקרה תפעולית; וברמת המקרו – למשל מדידת התפוקה של תחום החינוך או הבריאות...