שונות ואחדות בחיים היהודיים

קבוצת המחקר "רוחניות בחינוך" הוקמה בחסות משותפת של מכון ון ליר בירושלים, המרכז לחינוך יהודי באוניברסיטת חיפה והמכון למחקר יישומי להעצמת הרוח והרוחניות בחינוך של קרן תל"י. הקבוצה דנה באופן שיטתי ומעמיק בשאלות הנובעות מהניסיונות להכניס היבטים של רוחניות לתוך מערכת החינוך, ובשאלות...
יהודים צבע גזע
בינואר 2013 החלה לפעול במכון ון ליר בירושלים קבוצת המחקר "יהודים, צבע עור וגזע", שעסקה בדימויים של זהויות היהודים בשיח הציבורי והאקדמי ברחבי העולם. מטרתה של קבוצת המחקר הייתה לבחון את השפעת הגזעתו (racialization) של השיח בנוגע ליהודים. הישגים שהושגו בעת האחרונה בתחום חקר הגנטיקה החזירו למעשה את...
המודרנה השפיעה על העם היהודי בשני כיוונים מנוגדים: עזיבה של העם היהודי והצטרפות אליו. תופעת העזיבה הנרחבת, מרצון או מאונס, חזרה ונשנתה מאז התקופה הקדומה, אולם מגמת ההצטרפות הולכת ומתגברת מאז המחצית השנייה של המאה העשרים. גורמים שונים תרמו לגידול במספר המעוניינים להצטרף לקולקטיב היהודי. החל מביטול...
מכנה משותף: תוכנית לדיאלוג מעמיק בין המנהיגות החינוכית החילונית לבין המנהיגות החינוכית התורנית-לאומית
משתתפים: יעקב אידלס, תומר בליטי-דגן, עינת גורה, מוישי ויינשטוק, יואב זימרן, יהושע זקבך, אירית חפץ, רפי טויזר, איתי יבין, חגית כהן-אליהו, שלומית כסלו, לאה לוריא, רחל ליפשיץ, יונת למברגר, ציפי מל, זהר מליניאק, משה שמרלינג, אביה ששר   במסגרת מחויבותו של המכון לצמצום הפערים בחברה בישראל ולהפחתת המתחים...
חרדים לעתיד החברה
החברה החרדית בישראל גדלה במידה ניכרת ומוסיפה לגדול, והשפעתה הפוליטית והחברתית פרוסה כמעט על כל תחומי החיים. לאור זאת מתבקשות תשובות לשאלות: מהי התוכנית החרדית? מהם הפתרונות שחרדים יכולים להציע בכלל תחומי החיים במדינה ובחברה? מהו גבול האחריות של החברה החרדית, בהיותה חברה המבקשת להמשיך ולשמור על...
היוזמה הדתית לשלום
במסגרת פרויקט של האו"ם שגייס חוקרים בכירים לבדיקת הסיבות שבגינן טרם הושג פתרון לסכסוך בין ישראל לפלסטינים, הגיעו החוקרים למסקנה כי אחת הסיבות לכך נעוצה בעובדת אי-שיתופן של קבוצות מרכזיות ובעלות השפעה בחברה הישראלית בעיצובו של הפתרון הראוי. קבוצה חשובה ואף מכריעה אשר באופן מתמיד לא הייתה שותפה...
התוכניות "דעת חברה ורוח" ו"אפיקי דעת"
במסגרת מחויבותו של המכון לצמצום הפערים ולהפחתת המתחים בין קבוצות בחברה הישראלית, ולקידום האוריינות במדעי הרוח והחברה, הפעיל המכון במשך שמונה שנים פרויקט העשרה פורץ דרך במדעי הרוח והחברה הכלליים. מטרת הפרויקט הייתה לתת בידי מערכת החינוך התורנית-ציונית כלים להתמודדות עם אתגרי התרבות המערבית המודרנית...
חילון והדתה
המושגים וההגדרות של "דתיות" ו"חילוניות" בחברה הישראלית עברו בשנים האחרונות תמורות רבות. החלוקה הדיכוטומית לשני מחנות מנוגדים: דתיים וחילונים – שעל פיה אפשר לנסח אמירות מהותניות על "דתיות" ועל "חילוניות" – הולכת ומתפוררת. את מקומה תופסת השקפה מורכבת שלפיה תהליכי חילון והדתה אינם מוציאים זה את זה...
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
קבוצת מחקר זו, בהשתתפות חוקרים מתחומים מגוונים, לרבות דמוגרפיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך ומחשבת ישראל, ביקשה לבחון הגדרות ומשתנים המתאימים לקהילות יהודיות בעולם והמאפשרים השוואה ביניהן, על מנת שאלה יוכלו לשמש בסיס מוסכם ואחיד לבחינת אופי ההזדהות היהודית ועוצמתה, ויהפכו לכלי נפוץ ושימושי במחקר...
זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל
הקשר בין הספֵרה הפוליטית של המדינה ובין זהויות הקבוצות השונות בתוכה, וכן ההשפעה של זהויות אלה על תהליכים חברתיים ופוליטיים, מקבלים ביטוי שונה במדינות שונות. במדינת ישראל נהוג לייחס לזהות הקבוצתית השפעה רבה על התהליכים החברתיים והפוליטיים, וכן על מעורבות חברתית ועל יחסים בין קבוצות. הבנת התופעות...

Pages