הוראת המקרא

אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
בשיתוף המרכז לחינוך יהודי באוניברסיטת חיפה   על אף חשיבותה הרבה של הוראת המקרא בגיבוש הזהות היהודית של צעירים לא אורתודוקסים במדינת ישראל, מחקרים שנעשו בנושא מלמדים כי תחום הוראת המקרא בחינוך הממלכתי, ובעיקר בחינוך הממלכתי העל-יסודי, שרוי במשבר עמוק, הבא לידי ביטוי ביחסם של התלמידים ללימוד התנ"ך...