פילוסופיה יהודית בזמננו

צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
מגילת העצמאות קובעת: "מדינת ישראל [...] תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל". מה שנוסח שם כחזון, בלשון עתיד, ראוי לו שייבחן עתה. מהו חזונם של נביאי ישראל? האם מדינת ישראל מגשימה את החזון הזה? האם היא "מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום"? שאלות אלו עמדו במוקד קבוצת...
פני האל
תופעת העיסוק בפני האל עומדת במרכזן של מערכות שיח דתיות על האל, לצד תכנים תיאולוגיים פרטיקולריים, והיא חוצה דתות ותקופות היסטוריות. הן מיתולוגיות פוליתיאיסטיות והן תיאולוגיות מונותיאיסטיות (הנצרות, האסלאם והיהדות) רואות בהכרת פניו של האל פן מרכזי בהתקרבות אליו ובידיעתו האמתית.  על אף מרכזיותו...
משפט, חברה ותרבות יהודית
בית המשפט העליון הפך עם השנים לגורם חשוב ביותר בשיח הציבורי בישראל. סוגיות הרות גורל ‒ ערכיות, מוסריות, חברתיות ותרבותיות ‒ עולות על סדר יומו והוא נדרש להכריע בהן. מטיבו ומטבעו ההליך המשפטי כבול למגבלות שונות שלא אחת מונעות ממנו לדון במכלול היבטיה של סוגיה.  כעשרים אנשי רוח בכירים מתחומי דעת שונים...
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
מאז ומתמיד היווה עיצובו של הזמן מוקד חשוב בגיבוש זהותם של יחידים ושל עמים. על פי הסיפור התנ"כי, גיבושה של "עדת ישראל" לכדי עם עצמאי בעקבות יציאת מצרים הייתה כרוכה בהגדרתו של זמן חדש ("החודש הזה לכם ראש חודשים", שמות יב, ב). כיום תהליך חינוכו של האדם היהודי הישראלי, החל מגן הילדים, מעוצב רובו ככולו...
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
בלהט המאורעות, הדיון בסוגיות בוערות במדינה נעשה לא אחת יצרי, כוחני, פוליטי ושטחי, והשאלות האמתיות אינן זוכות לדיון מעמיק שבו באות לידי ביטוי גישות שונות, ונשקלים היבטיו השונים של הנושא הנדון והשלכותיו הרחבות.  קבוצת מחקר זו דנה במגוון של נושאים שעולים על סדר יומה של החברה הישראלית חדשים לבקרים,...
המוות והפילוסופיה של ההלכה
הרתיעה מן המוות היא אחד המפתחות להבנת העיסוק הפילוסופי כולו ומחשבת האדם על שלל מרכיביה, והיא יסוד עמוק בעיצוב הדתות. הכתיבה על המוות בספרות היהודית ובהלכה ענפה ורבגונית ביותר, אך היא עוסקת בעיקר בענייני דיני קבורה, אבלות, היחס לגופה, קביעת רגע המוות ועוד. ואולם בתחום הפילוסופיה של ההלכה לא נעשה עד...
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
ישראל עדיין רחוקה מאוד מהגשמת יעדיה הלאומיים ומגיבוש זהותה כמדינת לאום יהודית-דמוקרטית. הנסיגה מן הלאומיות כאידיאולוגיה המעצבת מדיניות פנים ומדיניות חוץ ודעיכת הרגש הלאומי כגורם המלכד את העם שהמדינה קמה למענו – מאיימות על המשך התפתחותה ואף על עצם קיומה של מדינת ישראל. על רקע זה הוקם הפרויקט במטרה...
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
כל תרבות, ובוודאי תרבות דתית, מכילה מרכיבים תיאורטיים ומרכיבים מעשיים (פרקסיס). מרכיבים אלה מקיימים ביניהם זיקה הדדית: התיאוריה היא התשתית לעיצוב הפרקסיס, והפרקסיס הוא המצע שעליו מתפתחת התיאוריה. ההלכה היהודית היא מערכת משפטית אך היא גם התרחשות ופרקטיקה (חברתית, חינוכית, פסיכולוגית ועוד) אשר חובה...
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
בשיתוף עם בית הספר למשפטים ע"ש קרדוזו, ישיבה יוניברסיטי, ניו יורק, והפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב   בחקר המשפט הכללי קיים עניין הולך וגובר ביחסי הגומלין שבין המשפט ובין תחומי דעת אחרים ודיסציפלינות מדעיות אחרות. מחד גיסא, הולכת ומתחזקת התפיסה שלפיה המשפט הוא מעין עדשה שדרכה ניתן להתבונן...
סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית
אחד מיעדי מכון ון ליר בירושלים הוא קידומם והעצמתם של חוקרים צעירים בתחילת דרכם ושילובם בפעילויותיו השונות. תחום תרבות וזהות יהודית במכון ון ליר בירושלים מקיים מדי שנה סדנאות קיץ בהשתתפות חוקרים צעירים – דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים מן הדיסציפלינות השונות של מדעי הרוח והחברה העוסקים בתרבות וזהות...

Pages