מחקר

הפורום ללימודי תורכיה בת זמננו
מנהלת הפורום: ד"ר צמרת לוי-דפני   ההתמקדות בתורכיה כאחת ממדינות הים התיכון, ובתקופה המודרנית, נובעת מהרצון לקדם מחקר חלוצי בנושא בישראל. בעוד המחקר ההיסטורי בארץ על האימפריה העותמאנית מתקדם וראוי, נראה שהמומחיות בנושא המדינה התורכית המודרנית נדחקת באופן יחסי לקרן זווית. אי לכך ריכזנו במכון קבוצה של...
הגשת תקצירים עד לתאריך 14.12.2018 הכנס השנתי השלישי של האגודה הישראלית לחקר דתות יתמקד בנושא "גישות לקדושה" ויערך בחסות החוג למדע הדתות של האוניברסיטה העברית בירושלים ובשיתוף מכון ון ליר בירושלים. הכנס יתקיים בתאריכים ג' – ד' בניסן תשע"ט, 9-8 באפריל 2019 , בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית...
כנס ברסלב: מחקר, יצירה וחברה
01/01/2017 - 17:00 עד 04/01/2017 - 19:30
הכנס מוקדש לחסידות ברסלב, להגותה ולמקומה בתרבות הישראלית העכשווית ומספק הזדמנות יוצאת דופן לבחון את תופעת ה"ברסלביות" על מגוון ביטוייה ומופעיה. הכנס משלב בין פרספקטיבות שונות ומאפשר מפגש בין חוקרים, אנשי רוח, רבנים ואמנים השואבים כולם השראה מכתביו של רבי נחמן. פתיחת התערוכה "אור הגנוז –...
המפנה היהודי: מגמות חדשות בחקר חברות יהודיות בארצות האסלאם
11/02/2016 - 17:00 עד 19:00
חקר יהודי המזרח התיכון זוכה לפריחה בעשור האחרון. חוקרים מהמחלקות להיסטוריה, לספרות השוואתית וללימודי המזרח התיכון החלו לעסוק ביתר שאת ביהודי המזרח התיכון, בתפקיד שהם מילאו בפוליטיקה של החברות המזרח תיכוניות ובהשפעתם על התרבות ועל הספרות של חברות אלו. ההרצאה תדגים כיצד שינויים שחלו בתפיסות בדבר...
חופש אקדמי, חופש מחקר, חופש ביטוי
16/01/2013 - 18:30 עד 20:00
הערב יוקדש לעיון בסוגיות עכשוויות הקשורות בניסיון של המשטר הנוכחי לסגור את המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון, וכן לסלק מדענית בכירה מפגישה בין-לאומית על שיתופי פעולה מדעיים. הדוברים יעסקו בגבול המתכרסם שבין הפוליטי והאקדמי.
לוגו פרויקט 1325
שיתוף פעולה עם הארגונים איתך-מעכי ואג'נדה שמטרתו להוביל מהלך רחב של ארגוני הנשים בחברה האזרחית, של גופי ממשל רלוונטיים ושל האקדמיה לניסוח תוכנית פעולה כוללת בנושא. במדינות רבות בעולם פותחו והוטמעו תוכניות פעולה לאומיות לשילוב נשים בתהליכים של פתרון סכסוכים, ובמסגרת המהלך הישראלי נלמדו תוכניות...
הערכה מגדרית של חקיקה
המחקר הוא תולדה של שיתוף פעולה של האגף לקידום מעמד האישה בויצו ישראל, בראשות היו"ר גילה אשרת וראש האגף לקידום מעמד האישה רונית ארנפרוינד-כהן, עם המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים. הוא מציג תמונת מצב עכשווית של הערכה מגדרית של חקיקה באמצעות בחינת תהליך חקיקתו ויישומו של חוק...
תפקידן ומעמדן של הממונות על קידום מעמד האישה במשרדי הממשלה
תפקיד הממונה על קידום מעמד האישה במשרדי הממשלה נוצר כדי לקדם שוויון לנשים בשירות המדינה במגוון היבטים. מחקר הערכה זה בוחן את תפקיד הממונה על מעמד האישה דרך החוויה הסובייקטיבית והאישית של הממונות עצמן. מטרתו לסייע למקבלי החלטות בהבנת החסמים והקשיים בעבודת הממונות ובהערכת האפשרויות לשיפור האפקטיביות...
הקבוצה ביקשה לפתח חשיבה מחודשת בכל הנוגע לקשרים שבין פוליטיקה למגדר, כפי שנוסחו במסגרת המחשבה המדינית המודרנית, מתוך שאיפה לעודד סדר יום חדש למחקרים על מגדר ופוליטיקה בישראל. מפגשי הקבוצה הוקדשו לבחינה היסטורית ומושגית של חלק מהתיאוריות, המחקרים האמפיריים ושיטות המחקר שפותחו בשני העשורים האחרונים...
חטיבות הביניים בישראל
חטיבות הביניים הן המוסד החינוכי המבוקר ביותר בישראל בתחומים כמו רמת ההישגים, פערים בהישגים, רמת האלימות ואי-נחת של מורים והורים.    הקבוצה הוקמה על פי בקשתו של פרופ' סידני שטראוס, המדען הראשי של משרד החינוך דאז, ומטרתה הייתה לקדם דיון מקצועי ומבוסס מחקר בעניין המדיניות המומלצת לחטיבות הביניים...

Pages