שלום

תפקידן של נשים במאבק לשלום: נשים באינתיפאדה הראשונה והיום
30/04/2019 - 18:00 עד 21:00
הסרט: נאילה והאינתיפאדה בימאית: ג'וליה באשה מפיקות: רולא סלאמה, ורבקה ווינגרט-ג'אבי מפיקות בפועל: סוהאד באבא בשיתוף אביגיל דיסני, ג'יני רטיקר, ברברה דובקין, דירדרה הגרטי, ג'ואן פלאט, Women Donors Network  לטריילר הסרט >   הסרט נאילה והאינתיפאדה עוסק במאבק הפלסטיני בשנים שקדמו לאינתיפאדה הראשונה...
קולות שונים, חזונות שונים: מרחיבים את דמיון השלום
14/03/2019 - 09:00 עד 17:15
אוצר המילים של מחנה השלום הישראלי מוכר היטב: גבולות 67, הסכמי אוסלו, שתי מדינות לשני עמים, כיבוש, התנחלויות, שלום עכשיו, ועוד. גם פרופיל תומכיו ומתנגדיו בקרב האוכלוסייה היהודית מזוהה וידוע – החלוקה בין מחנה השמאל החילוני-ליברלי לבין מי שמוצגים לא אחת כמתנגדיו, ביניהם דתיים לאומיים, חרדים ומזרחים...
תורה, חוכמה, חסד ושלום
28/06/2015 - 19:30 עד 21:30
משנתו והגותו של הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת "הר עציון" וחתן פרס ישראל לספרות תורנית, משקפות רוחב דעת ומחשבה מקורית ומשמיעות קול מיוחד בעולם הדתי בן ימינו. הגותו משקפת מחד גיסא למדנות מסורתית מעמיקה המקיפה את כל עולם ההלכה, ומאידך גיסא בקיאות בפילוסופיה, בתרבות ובספרות, בשילוב קריאה מוסרית...
נשים שלום ובטחון: החלטה 1325 של מועצת הבטחון בהקשר הישראלי
החלטה 1325 היא הראשונה משבע החלטות שקיבלה מועצת הביטחון של האו"ם בשנים 2013-2000, שעניינן "נשים, שלום וביטחון". סדרת ההחלטות הזאת היא ניסיון היסטורי להטמיע נקודת השקפה מגדרית (gender mainstreaming) בפעילותם של ארגונים בין־לאומיים, והיא מבקשת לשלב בין שלושה ערכים אוניברסליים: הגנה, שוויון ושלום,...
תכניות פעולה לאומיות: אסטרטגיות של ארגוני נשים ליישום וניטור
החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם היא החלטה היסטורית שהתקבלה בשנת 2000, הקוראת לראשונה לייצוג שוויוני של נשים במוקדי קבלת החלטות, למעורבותן בתהליכי פתרון סכסוכים והסדרי שלום, להגנה על נשים ונערות מפני אלימות, ולמניעת אלימות בכלל ואלימות מגדרית כלפי נשים, בפרט. מאז אותה שנה קיבלה מועצת הביטחון של...
19/04/2015 - 11:00 עד 15:00
בשנת 2014 קיבלה ממשלת ישראל את החלטה 2331 לקידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית. במסגרת ההחלטה התחייבה הממשלה להקים ועדה בין-משרדית אשר תגבש תוכנית פעולה כוללת לקידום שוויון מגדרי בישראל. החלטת הממשלה היא תוצר עבודתם המשותפת של ארגוני נשים וארגוני החברה האזרחית ובראשם הארגונים אתך-מעכי, מרכז שוות...
17/02/2014 - 18:30 עד 20:30
Bishop Younan will elaborate on the following three points: The approach of the World Lutheran Church and the local church to the Land of Israel and the State of Israel. Why they are here in Jerusalem; Why peace is good for both Israel and Palestine – i.e., why the Lutheran Church is pro-peace, not...
Challenges of Democracy: Eruption and Erosion / PANEL II
26/10/2011 - 14:30 עד 17:30
Democracy at the beginning of the 21st Century has experienced, on the one hand, an unprecedented wave of popular trust, not least in the Middle East, and, on the other hand, a grave legitimation crisis in other regions. Grassroots-revolts against authoritarian regimes have demanded freedom and...
השלום עם הפלסטינים - מה הוחמץ?
29/04/2012 - 18:30 עד 20:30
ערב עיון במלאות 40 שנה למותו של משה סנה