לאומיות ותרבות יהודית

הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
ישראל עדיין רחוקה מאוד מהגשמת יעדיה הלאומיים ומגיבוש זהותה כמדינת לאום יהודית-דמוקרטית. הנסיגה מן הלאומיות כאידיאולוגיה המעצבת מדיניות פנים ומדיניות חוץ ודעיכת הרגש הלאומי כגורם המלכד את העם שהמדינה קמה למענו – מאיימות על המשך התפתחותה ואף על עצם קיומה של מדינת ישראל. על רקע זה הוקם הפרויקט במטרה...