תרבות מודרנית ופוסטמודרנית

החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
במהלך שלושים השנים האחרונות צמחה בנוף החברתי של מדינת ישראל קבוצה ייחודית המכונה "חרדית-לאומית". על אף שפע הספרות והמחקר העוסקים בצדדים השונים של הציונות הדתית, הרי כמעט אין מחקר שיטתי על יחסו של הציבור החרדי-לאומי לתרבות המערבית. כדי למלא חוסר זה הוקמה קבוצה שמטרתה ביצוע מחקר שיטתי מקיף ראשון...