כלכלת ישראל

תקציב המדינה לשנת 2015: הכנס החמישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים
תקציב המדינה ל-2015 מציב אתגרים עצומים לנוכח נקודת המוצא המורכבת בעת הכנתו. מעבר לאתגר שבשילוב האוכלוסייה הערבית והחרדית בשוק העבודה, המעצים את השאלה אם להגביר את מעורבותו של שירות התעסוקה הממשלתי בהקצאה הקיימת בשוק העבודה, מתמודדת הממשלה עם שיעורים גבוהים של עוני ואי-שוויון בחלוקת ההכנסות, אשר...
מחקר מדיניות 14: שיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל
הקצאתם של מענקים ממשלתיים לרשויות שלטוניות נדונה רבות בספרות המקצועית. חוקרים רבים בדקו על פי אילו גורמים מחלק הממשל המרכזי את התקציב לרשויות המקומיות; מיהם שחקני המפתח בתהליך זה וכיצד הם תופסים את ההקצאה — כאמצעי המשרת את מטרותיהם הפרטיות או כאמצעי להבטיח את היעילות-הגינות של הרשויות המקומיות....
תקציב הממשלה החדשה: הצעת התוכנית לכלכה וחברה, מכון ון ליר בירושלים
קביעת התקציב הדו-שנתי של הממשלה החדשה לשנים 2013 ו-2014 חייבה הכרעות מרחיקות לכת הנוגעות לצד ההוצאה ולצד ההכנסות ממסים. הממשלה החדשה, שהושבעה ב-18 במרץ 2013, נדרשה להחליט כיצד לפתור את בעיית ההתחייבויות העודפות שמעבר למותר על פי כלל ההוצאה, ולקבוע אם להעלות מסים כדי לעמוד ביעדי הגירעון שהציבה...
על כנס התקציב של התוכנית לכלכלה וחברה, שנערך ב-03.03.2013, נכתב רבות בתקשורת הישראלית. בכנס, שהתקיים בסמוך לעיצוב תקציב המדינה לשנים 2013–2014, הציגו חוקרי התוכנית לכלכלה וחברה ניתוח מקרו-כלכלי הבוחן את המסגרת הפיסקלית של תקציב המדינה, ובחנו תרחישים אפשריים. בין השאר התפרסמו כתבות בעיתונים: כלכליסט...
חישוב ההכנסות ממס עיזבון בישראל
עבודה זו אומדת את גובה התקבולים הצפויים במדינת ישראל אם יושת בה מס עיזבון. מס עיזבון הוא אחד המסים השנויים ביותר במחלוקת, ומתקיימים עליו דיונים ציבוריים נרחבים בארץ ובעולם. באמצעות דגם של פרופ' תומס פיקטי מבית הספר לכלכלה בפריז, שהתפרסם מוצגים בה לראשונה אומדנים ממשיים לתקבולים הצפויים ממס עיזבון...

Pages