מדיניות

ניאו-ליברליזם ומדיניות ההפרטה בישראל: ההשלכות של נסיגת המדינה מאחריות לאזרחיה
01/01/2019 - 17:00 עד 20:00
הספר מבוסס על מחקר מקיף ורב-תחומי על מדיניות ההפרטה בישראל, שנערך במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים למן שנת 2007. בספר מוצג תהליך הפרטתם של תחומים רבים במשק, ומוצע בו ניתוח כלכלי, חברתי, משפטי ופוליטי של מדיניות ההפרטה בישראל. ההפרטה שינתה את פניה ואת אופייה של החברה...
הכנס הראשון לקובעי מדיניות במדעי הרוח, בסימן הקשר בין מדעי הרוח לחברה הישראלית
18/02/2016 - 09:00 עד 17:00
לצפייה בהרצאות: ברכות לאן נושבת הרוח - פרופ' אביעד קליינברג מדעי הרוח בתוכנית החומש של מל״ג/ות״ת פרופ' מלכה רפפורט חובב מתוך ממצאי הדו"ח - ד"ר יוכי פישר, מכון ון ליר בירושלים וד"ר אדם קלין-אורון פרופ' ראובן שניר פרופ' שמואל פיינר דיון בהשתתפות הקהל ד"ר זאב דגני, אז על מה אנחנו נלחמים?  פרופ'...
סמינר ון ליר: תוכנית תשע”ה, 2014 – 2015 / פגישה שמינית
06/09/2015 - 14:00 עד 15:30
צמיחתו של מעמד הביניים הערבי החדש הושפעה משלושה משתנים עיקריים: מדיניות ממשלות ישראל, השינויים המבניים בכלכלת ישראל והמאפיינים הדמוגרפיים-חברתיים-תרבותיים של האוכלוסייה הערבית. השילוב בין שלושת המשתנים האלה קבע את הזדמנויות ההשכלה, התעסוקה והיוזמה והשפיע על פוטנציאל הניעות בחברה הערבית-פלסטינית...
מדיניות ההפרטה בישראל: אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי
מדיניות ההפרטה הנוהגת מאז שנות השמונים של המאה העשרים שינתה את פני החברה והכלכלה בישראל יותר מכל רפורמה אחרת. אין מדובר רק בסוגיה כלכלית, שכן ההפרטה קשורה קשר הדוק להשקפות עולם בדבר היחסים הרצויים בין המדינה לאזרחיה. הספר מדיניות ההפרטה בישראל: אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי הוא פרי מחקר...
سمينار فان لير: برنامج 2014- 2015/ اللقاء السابع
28/06/2015 - 14:00 עד 15:30
هذا العام يعود سمينار فان لير بحلّة جديدة. جاءت هذه المبادرة من خلال الاعتراف بأن اتساع حجم نشاط فان لير في السنوات الاخيرة وافتتاح اكاديمية بولونسكي يعزّزان الحاجة إلى بناء مجدد لمجتمع فان لير المحليّ، وهو المجتمع الذي تميّز على الدوام بتنوع النشاطات التي تُجرى في إطاره. الهدف من السمينار هو تعريف...
סמינר ון ליר: תוכנית תשע”ה, 2014 – 2015 / פגישה שביעית
28/06/2015 - 14:00 עד 15:30
החלטות הממשלה על מיסוי משפיעות על ההכנסה נטו של הפרטים ועל התנהגותם הכלכלית בחיי היומיום. התוכנית לכלכלה וחברה במכון מנגישה לציבור באופן שוטף את החלטות הממשלה על קביעת המסים הסטטוטוריים (לדוגמה, קביעת שיעור מע"מ בגובה 18 אחוזים) ומשתמשת בבסיס הנתונים כדי לנתח את אופן קבלת ההחלטות של הממשלה ואת...
שירותי רווחה בעידן של הפרטה: מדיניות ויישומה
14/06/2015 - 15:00 עד 18:00
העידן שאנו חיים בו מתאפיין בתהליכים מואצים של הפרטה ומסחור, כמעט בכל התחומים. למרבה הצער, לא תמיד מלווים התהליכים האלה במשטר רגולטורי איתן שיאפשר הגנה על האינטרס הציבורי. מציאות זו משפיעה השפעה ניכרת על פעילותם של שירותי הרווחה ועל יכולתם להשיג את יעדיהם באופן מיטבי.הספר שירותי רווחה בעידן של הפרטה...
הפרטת עיצוב המדיניות: צעד אחד רחוק מדי?
נייר עמדה זה בוחן את משמעותה של הפרטת עיצוב המדיניות בישראל ובעולם. אנו מבקשים לעמוד על הפוטנציאל הטמון בה מחד גיסא ועל הסיכונים הכרוכים בה מאידך גיסא. להערכתנו, ידע המגיע מהסביבה העסקית ומהמגזר השלישי, יש בו כדי להעשיר את תהליכי קבלת ההחלטות של מעצבי מדיניות. עם זאת, ובעיקר בכל הנוגע לתהליכי תכנון...
ידע אנתרופולוגי- רלוונטיות שימוש ופוטנציאל
24/12/2012 - 11:00 עד 20:30
לאחר מספר שנות פעילות במכון ון ליר בירושלים, מציגה קבוצת המחקר כנס הפונה לקובעי מדיניות ולנותני שירותים, למנהלים ולמפתחי תוכניות חברתיות, לחוקרים, לאנשי חינוך ולקהל הרחב.  בכנס תיבחן שאלת הרלוונטיות של הידע האנתרופולוגי לחברה בישראל מהיבטים שונים: כיצד ניתן להשתמש בידע אנתרופולוגי בקביעת מדיניות?...

Pages