חזל

לדעת חכמה: מדע, רציונליות ותלמוד תורה
הקורפוס העצום של כתבי התנאים והאמוראים, ובראשם התלמוד הבבלי, מתעד תהליך של בירור נוקב ומתמשך, שנפרש על פני למעלה מ-700 שנה. ככזה אין לו אח ורע בתרבות המערבית. איננו מכירים אף אסופת טקסטים אחרת, בוודאי לא בזמן העתיק, שבה נעשה ניסיון על ידי החוקרים והדורשים עצמם לשחזר בהיקף ובפירוט שכזה את הפולמוס...
Jewish Exegesis and Homeric Scholarship in Alexandria (בעברית, in Hebrew)
12/01/2012 - 18:30 עד 20:30
ערב דיון (בעברית) לכבוד ספרה של פרופ' מארן ר. ניהוף   Systematically reading Jewish exegesis in light of Homeric scholarship, this book argues that more than 2000 years ago Alexandrian Jews developed critical and literary methods of Bible interpretation which are still extremely relevant today....