קבלה

מתודות ומודלים בחקר הקבלה: בעקבות מחקריו של משה אידל
11/07/2012 - 10:45 עד 12:45
כנס לכבודם של פרופ' משה אידל ופרופ' יהודה ליבס, 10-11.7.12   מחקר ספרות הזוהר, וספרות הקבלה בכלל, קיבלו ביטוי עמוק ופורה בחקר הקבלה במאה העשרים. בתקופה זו הועשר מחקר הקבלה במגוון גדול של דגמים מחקריים ובספרות השוואתית חדשנית. שתי האסכולות המחקריות המיוצגות על ידי פרופ' יהודה ליבס ופרופ' משה אידל הן...
הזוהר ותקופתו: בעקבות מחקריו של יהודה ליבס
11/07/2012 - 08:30 עד 10:30
כנס לכבודם של פרופ' משה אידל ופרופ' יהודה ליבס, 10-11.7.12   מחקר ספרות הזוהר, וספרות הקבלה בכלל, קיבלו ביטוי עמוק ופורה בחקר הקבלה במאה העשרים. בתקופה זו הועשר מחקר הקבלה במגוון גדול של דגמים מחקריים ובספרות השוואתית חדשנית. שתי האסכולות המחקריות המיוצגות על ידי פרופ' יהודה ליבס ופרופ' משה אידל הן...
עיונים בחקר הקבלה - מושב ערב
10/07/2012 - 17:00 עד 20:00
כנס לכבודם של פרופ' משה אידל ופרופ' יהודה ליבס, 10-11.7.12    מחקר ספרות הזוהר, וספרות הקבלה בכלל, קיבלו ביטוי עמוק ופורה בחקר הקבלה במאה העשרים. בתקופה זו הועשר מחקר הקבלה במגוון גדול של דגמים מחקריים ובספרות השוואתית חדשנית.  שתי האסכולות המחקריות המיוצגות על ידי פרופ' יהודה ליבס ופרופ' משה אידל...
שָברו את הכלים  הקבלה והמודרניות היהודית
22/04/2012 - 18:30 עד 20:30
ערב דיון לכבוד ספרו של רוני ויינשטיין    מה היה סוד קסמה של קבלת צפת, ומה הוביל חלקים גדולים בציבור היהודי בעת החדשה המוקדמת לאמץ אל אורח חייהם שינויים כה ניכרים שהציעו האר"י, חיים ויטל, הרמ"ק ותלמידיהם?  הספר טוען כי כוחה של הקבלה במאות השש-עשרה והשבע-עשרה לא היה בחדשנות התיאולוגית ובתיאורי...
עיונים בחקר הקבלה
10/07/2012 - 17:00 עד 11/07/2012 - 17:30
כנס לכבודם של פרופ' משה אידל ופרופ' יהודה ליבס, 10-11.7.12  מחקר ספרות הזוהר, וספרות הקבלה בכלל, קיבלו ביטוי עמוק ופורה בחקר הקבלה במאה העשרים. בתקופה זו הועשר מחקר הקבלה במגוון גדול של דגמים מחקריים ובספרות השוואתית חדשנית.  שתי האסכולות המחקריות המיוצגות על ידי פרופ' יהודה ליבס ופרופ' משה אידל הן...

Pages