יהדות

מדעי הרוח והיהדות ותיאוריות של המשפט: מבט בין-תחומי
מטרתה של סדנת המחקר לברר את תרומתן האפשרית של תיאוריות משפט קלאסיות ומודרניות לתחומי עיון ומחקר במדעי הרוח ובמדעי היהדות. תיאוריות המשפט עוסקות בשאלות כגון אלו: מהו החוק ובמה הוא שונה מפוליטיקה וממוסר? מה טיבם של ההנמקות והטיעונים המשפטיים ובמה הם שונים מהנמקות וטיעונים בתחומים אחרים? מה מייחד את...
המסורתי – 20 שנה אחרי: פנינו לאן
22/01/2018 - 17:00 עד 21:00
לפני כעשרים שנה התקיים במכון ון ליר ביוזמת מכון "מעיינות" הכנס "יהדות המזרח מאין ולאן – המסורת ומתנגדיה". במוקד הכנס עמדה הרצאתו של מאיר בוזגלו, שעוררה דיון מעמיק בזהותם של יהודי ארצות האסלאם. הכנס שילב דיון אקדמי עם פעילות תרבותית שבמוקדה הפיוט. הכנס וההרצאה היו אירוע מכונן, והם עוררו תשומת לב...
בחירה חופשית: עמדה יהודית ופילוסופית?!
23/11/2017 - 18:00 עד 20:30
הספר מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים מציע ניתוח מקיף של עמדות הפילוסופים היהודים בימי הביניים בשאלת הבחירה החופשית. מוצגות בו זוויות שונות של בעיית הבחירה בפילוסופיה בכלל ובפילוסופיה היהודית בפרט: האם קיימת באמת בחירה חופשית או שמא אין היא אלא אשליה? מהו יחסם של חכמי ימי הביניים לכתוב בתנ"ך...
הגדולים: האישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
העסקנים החרדים מקבלים את הוראותיהם; התקשורת החרדית מפארת אותם; האינטרנט החרדי מלא בתמונותיהם. החרדים קוראים להם 'גדולי ישראל' או בקיצור ה'גדולים'. מי הם אישים אלה, מנהיגיו הרוחניים של הציבור החרדי לדורותיו, שהפכו לסמלים האנושיים שלו? מה היה פועלם ומה סוד כוחם? בספר הגדולים: אישים שעיצבו את פני...
מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים
הבחירה החופשית היא אחת הסוגיות המרכזיות של הפילוסופיה בכל הזמנים. הספר מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים מציע ניתוח מקיף של עמדות הפילוסופים היהודים בימי הביניים בשאלה זו. מוצגות בו זוויות שונות של בעיית הבחירה בפילוסופיה בכלל ובפילוסופיה היהודית בפרט: האם קיימת באמת בחירה חופשית או שמא היא...
יהדות רדיקלית, פתיחת שער למבקשי דרך
21/12/2016 - 17:30 עד 21:00
יהדות רדיקלית הוא פריו של מסע חיפוש רוחני ואישי ממושך של אברהם יצחק (ארט) גרין, אך במסקנותיו ובהארותיו הוא פונה אל כל קורא היוצא לחפש את דרכו ומבקש להתעמק בשאלות הנוגעות לאמונה ולחיים הפנימיים. המחבר חוזר למקורות ישראל הקלסיים, מעמתם עם תפיסות המדע והעולם בן ימינו, ומגלה יסודות וסמלים שעליהם אפשר...
היציאה של יהודי בגדאד מעיראק: הפרהוד,  התערות, התבוללות, ציונות
29/03/2017 - 18:00 עד 20:00
מעטות הערים בעת החדשה אשר הניבו פסיפס תרבותי רבגוני כל כך כמו בגדאד. למן ההוגים האורתודוכסים בעלי-השם, שהשפעתם על דמותה של הפרשנות הדתית ניכרת גם היום, ועד היהודים בעלי הנטיות הקומוניסטיות שנטמעו כחלק בלתי נפרד מן החברה הבגדאדית – היהודים הרגישו בבית בעיר הזו, והחיבור שלהם לצליליה ולהליכותיה בא...
הבן איש חי ומקובלי בגדאד: חלונות לאירופה ולישראל
22/03/2017 - 18:00 עד 20:00
מעטות הערים בעת החדשה אשר הניבו פסיפס תרבותי רבגוני כל כך כמו בגדאד. למן ההוגים האורתודוכסים בעלי-השם, שהשפעתם על דמותה של הפרשנות הדתית ניכרת גם היום, ועד היהודים בעלי הנטיות הקומוניסטיות שנטמעו כחלק בלתי נפרד מן החברה הבגדאדית – היהודים הרגישו בבית בעיר הזו, והחיבור שלהם לצליליה ולהליכותיה בא...
המוזיקה של יהודי בגדאד
08/03/2017 - 18:00 עד 20:00
מעטות הערים בעת החדשה אשר הניבו פסיפס תרבותי רבגוני כל כך כמו בגדאד. למן ההוגים האורתודוכסים בעלי-השם, שהשפעתם על דמותה של הפרשנות הדתית ניכרת גם היום, ועד היהודים בעלי הנטיות הקומוניסטיות שנטמעו כחלק בלתי נפרד מן החברה הבגדאדית – היהודים הרגישו בבית בעיר הזו, והחיבור שלהם לצליליה ולהליכותיה בא...
העולם הדתי של יהודי בגדאד וביטוייו בחפצים, במנהגים ובטקסים
22/02/2017 - 18:00 עד 20:00
מעטות הערים בעת החדשה אשר הניבו פסיפס תרבותי רבגוני כל כך כמו בגדאד. למן ההוגים האורתודוכסים בעלי-השם, שהשפעתם על דמותה של הפרשנות הדתית ניכרת גם היום, ועד היהודים בעלי הנטיות הקומוניסטיות שנטמעו כחלק בלתי נפרד מן החברה הבגדאדית – היהודים הרגישו בבית בעיר הזו, והחיבור שלהם לצליליה ולהליכותיה בא...

Pages