תיאולוגיה

שאלת קיומה של מיסטיקה יהודית
09/01/2017 - 19:00 עד 21:00
בספר דן הוס בהקשרים ההיסטוריים ובתהליכים הדיסקורסיביים שהביאו להבניית המושג מיסטיקה יהודית. המחבר בוחן כיצד הפך מושג זה לקטגוריה אנליטית המכתיבה את אופן המחקר של הקבלה והחסידות באקדמיה ומשפיעה על תפיסתן בציבור הרחב ועל עיצובן של תנועות קבליות וחסידיות בנות זמננו. הספר חושף את ההנחות התיאולוגיות...
23/12/2014 - 16:30 עד 25/12/2014 - 20:30
ברוח גישתו של השל למסורת ולשינוי, הכנס מבקש להעמיק בהבנת הגותו התיאולוגית והרוחנית, להתבונן מזווית חדשה ורלוונטית באתיקה הפוליטית והחברתית שלו ולבחון את היחסים, המתחים והמחלוקות בין קבוצות וזרמים יהודיים ובין יהודים ללא־יהודים בישראל ובתפוצות.
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
במהלך שנת 2014 התכנסה במכון ון ליר בירושלים קבוצת מחקר ודיון שעסקה ברעיונות המיתיים העומדים ביסוד האמונה השיעית. מטרת הקבוצה היתה להתחקות על מקורותיהם של מיתוסים מרכזיים בספרות השיעית ולתאר את גלגוליהם לאחר שנקלטו בקורפוס השיעי. הדיון התמקד ברבדיה השונים של הספרות השיעית, החל בספרות המסורתית הקדומה...
Political Theologies in the Holy Land: Israeli Messianism and its Critics
09/05/2013 - 18:30 עד 21:00
"החוויה המשיחית לגווניה" ערב דיון (בעברית) לכבוד ספרו של דוד אוחנה הספר בוחן את היחס המשתנה למשיחיות היהודית מתוך הקשר מושגי חדש של התיאולוגיה הפוליטית מראשית הציונות עד לימינו. הוא חושף את המשיחיות לא רק כמושג דתי או פילוסופי אלא כתפיסה פוליטית שעיצבה את הזהות היהודית בעידן המודרני, ובוחן את...
4 After Sin: Sin and Evil: Poetry, Philosophy and Theology  / session
25/11/2011 - 09:00 עד 11:00
  Following the liberation of man in the 18th century, leading thinkers of the Enlightenment resolved to try God for the Evil in this world and for the theological prejudgment of man as a sinner. It seemed impossible to justify the existence of God in light of the great natural disasters and in...
After Sin: Sin and Evil: Poetry, Philosophy and Theology / session 3
24/11/2011 - 16:00 עד 18:00
Following the liberation of man in the 18th century, leading thinkers of the Enlightenment resolved to try God for the Evil in this world and for the theological prejudgment of man as a sinner. It seemed impossible to justify the existence of God in light of the great natural disasters and in light...
After Sin: Sin and Evil: Poetry, Philosophy and Theology / session 2
24/11/2011 - 13:30 עד 15:30
Following the liberation of man in the 18th century, leading thinkers of the Enlightenment resolved to try God for the Evil in this world and for the theological prejudgment of man as a sinner. It seemed impossible to justify the existence of God in light of the great natural disasters and in light...
After Sin: Sin and Evil: Poetry, Philosophy and Theology
24/11/2011 - 10:30 עד 12:30
Following the liberation of man in the 18th century, leading thinkers of the Enlightenment resolved to try God for the Evil in this world and for the theological prejudgment of man as a sinner. It seemed impossible to justify the existence of God in light of the great natural disasters and in light...
After Sin: Sin and Evil: Poetry, Philosophy and Theology
24/11/2011 - 10:30 עד 25/11/2011 - 13:00
Following the liberation of man in the 18th century, leading thinkers of the Enlightenment resolved to try God for the Evil in this world and for the theological prejudgment of man as a sinner. It seemed impossible to justify the existence of God in light of the great natural disasters and in light...
פני האל
תופעת העיסוק בפני האל עומדת במרכזן של מערכות שיח דתיות על האל, לצד תכנים תיאולוגיים פרטיקולריים, והיא חוצה דתות ותקופות היסטוריות. הן מיתולוגיות פוליתיאיסטיות והן תיאולוגיות מונותיאיסטיות (הנצרות, האסלאם והיהדות) רואות בהכרת פניו של האל פן מרכזי בהתקרבות אליו ובידיעתו האמתית.  על אף מרכזיותו...

Pages