דמיון פוליטי

לקראת מחשבה פוליטית מקומית
מרגע לידתה היתה הפילוסופיה הפוליטית קשורה בטבורה למשברים הפוליטיים של זמנה. מן ההיסטוריה אנו למדים, ראשית, שמשברים פוליטיים מולידים תמורות ומהפכות במחשבה הפוליטית; ושנית, שכאשר התיאוריה נחשבת לאחד הגורמים שמחוללים או מחריפים את המשבר – הצורך בשינוי פרדיגמה מודגש ביתר שאת. קשה שלא לראות במצב הפוליטי...